L 132: Regulering af mindre droner, justering af arbejdsmiljøregler samt afgifter og gebyrer (Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Regulering af mindre droner, justering af arbejdsmiljøregler samt afgifter og gebyrer).)

L 132: Regulering af mindre droner

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 132

Fremsat af: Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)

Fremsat dato: 25.02.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet

Udvalg: Transport- og Bygningsudvalget (TRU)

L 132 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er blandt andet at sikre en balanceret og sammenhængende reguleringsramme, som vil skabe klare rammer for professionelles og privates anvendelse af droner og samtidig sikre de nødvendige samfunds-mæssige hensyn til flyve- og personsikkerheden, privatlivets fred, terrorbekæmpelse m.v.

Droneflyvning i bymæssigt område vil, ligesom i dag, kun være tilladt i professionelt øjemed og vil kræve standardiserede kompetencekrav til droneføreren i form af erhvervelse af et dronebevis. Udenfor bymæssigt område, hvor risikoen for skadeforvoldelse og brud på regler om privatlivets fred er mindre, skal droneføreren have et kendskab til de grundlæggende regler for flyvning med droner ved erhvervelse af et dronetegn.

Endvidere foreslås en bagatelgrænse, hvorved de helt små droner, der blandt anvendes som legetøj, kun vil være underlagt ganske få regler. Endeligt foreslås indført krav om registrering af droner, der anvendes i bymæssigt område. De nærmere betingelser for flyvning med droner fastsættes af Trafik- og Byggestyrelsen ved bekendtgørelse.

Endvidere foreslås, at organiseringen af sikkerheds- og sundhedsarbejdet for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøjer tilpasset til de generelle bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen.

Endelig indebærer forslaget en justering af den nuværende model for finansieringen af Trafik- og Byggestyrelsens tilsynsvirksomhed og øvrige opgaver på luftfartsområdet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.16
1. behandling
04.03.16
2. behandling
26.05.16
3. behandling
31.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.16
Afstemning start
03.03.16
Afstemning slut
31.05.16

Emneord: droner

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?