Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 196: Ændring af sammensætningen af bestyrelsen i LD, ATP, AES m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Ændring af sammensætningen af bestyrelsen i LD, ATP, AES m.v.))

L 196: Ændring af sammensætningen af bestyrelsen i LD, ATP, AES m.v.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 196

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 20.03.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 196 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

De respektive bestyrelser for Lønmodtagerens Dyrtidsfond og Arbejdsmarkedets Tillægspension har fremsat en række ønsker til ændringer i ATP- og LD-lovene. Der er tale om ændringer og præciseringer, der tydeliggør retstilstanden og forenkler forvaltningen til gavn for LD´s og ATP´s medlemmer.

Desuden har bestyrelsen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond ønsket en reduktion af fondens bestyrelse, så bestyrelsen bliver mindre og mere operationel.

Endvidere er der på grund af Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiveres (SALA) ophør som selvstændig hovedorganisation behov for at ændre i kredsen af indstillingsberettigede i en række organer på Beskæftigelsesministeriets område. SAL´s hidtidige aktiviteter er overgået til Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Lovforslaget har til formål at ændre lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond i overensstemmelse med LD’s ønsker om ændring af reglerne om bestyrelsessammensætning samt gennemføre de ønskede tekniske ændringer og præciseringer.

Forslaget har også til formål at overføre SALA´s indstillingskompetence til DA i en række love. SALA´s indstillingsret til diverse bestyrelsesposter m.v. vil overgå til DA i ATP´s repræsentantskab, ATP´s bestyrelse, Arbejdsretten, Beskæftigelsesrådet (BER), de regionale beskæftigelsesråd og Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Samtidigt gennemføres en række tekniske ændringer og præciseringer i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension i overensstemmelse med ATP’s bestyrelses ønsker.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.03.13
1. behandling
04.04.13
2. behandling
30.04.13
3. behandling
07.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.03.13
Afstemning start
02.04.13
Afstemning slut
06.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?