Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 119: Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Chikanesager, udpegning af formandskabet m.m.).

L 119: Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Chikanesager, udpegning af formandskabet m.m.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 119

Fremsat af: Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 28.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

L 119 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Det fremgår af § 18 i den gældende lov om Ligebehandlingsnævnet, at der i folketingsåret 2011-12 skal fremsættes forslag til revision af loven.

Lovforslaget om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet har til formål at følge op på en gennemført revision af lovens bestemmelser.

Det er regeringens opfattelse, at nævnet lever op til målsætningen om at være et godt alternativ til de almindelige domstole, og at nævnet også i det store og hele er respekteret blandt borgere, organisationer og organer.

Det foreslås på baggrund af indkomne input i forbindelse med revisionen, at det præciseres i loven, at nævnet kan behandle sager om chikane og sexchikane. Dette sker for at tydeliggøre nævnets kompetence. Det foreslås endvidere, at formanden for nævnet fremover skal udpeges blandt landsdommere, præsidenten og vicepræsidenter i Sø- og Handelsretten. Endelig foreslås det at samle bestemmelserne om afvisning af sager i en nyaffattet bestemmelse. Dette foreslås for at tydeliggøre, at den egentlige kompetence til at afvise klager, herunder klager, der ikke skønnes egnet til nævnsbehandling, ligger hos nævnet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.12
1. behandling
19.04.12
2. behandling
22.05.12
3. behandling
24.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.12
Afstemning start
08.05.12
Afstemning slut
23.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?