L 155: Forslag til lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder. (Kønsopdelt lønstatistik).

L 155: Kønsopdelt lønstatistik

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 155

Fremsat af: Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)

Fremsat dato: 12.03.2014

Vedtaget dato: 20.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Ligestillingsudvalget (LIU)

L 155 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

* Virksomheder med ansatte svarende til mindst 10 fuldtidsbeskæftigede og mindst 3 mænd og kvinder, vil fremover være omfattet af reglerne.

* Virksomhederne vil som udgangspunkt automatisk og vederlagsfrit få tilsendt kønsopdelt lønstatistik fra Danmarks Statistik eller en arbejdsgiverorganisation.

* Der kan udarbejdes kønsopdelt lønstatistik for virksomheden, når blot der er 3 mænd og 3 kvinder ansat på virksomheden. Det er ikke et krav, at de er ansat i samme arbejdsfunktion.

* Kønsopdelt lønstatistik vil fremover være hierarkisk opbygget startende på det mest detaljerede niveau i DISCO-klassifikationssystemet.

* Danmarks Statistik vil angive lønforskellen mellem mænd og kvinder på et givet niveau i procent.

* Arbejdsgiveren får pligt til at informere de ansatte om, at virksomheden er omfattet af reglerne om kønsopdelt lønstatistik og til at udlevere kønsopdelt lønstatistik til lønmodtagerrepræsentanten.

* Derudover skal arbejdsgiveren på anmodning fra lønmodtagerrepræsentanten drøfte kønsopdelt lønstatistik.

* En virksomhed kan vælge selv at udarbejde kønsopdelt lønstatistik, og der er metodefrihed når en række minimumsbetingelser er opfyldt. Dog kan lønmodtagerrepræsentanten altid bede om at få udleveret kønsopdelt lønstatistik fra Danmarks Statistik, hvis virksomheden har modtaget en sådan.

* Hvis der ikke er en lønmodtagerrepræsentant, kan en ansat anmode om både at få udleveret og drøftet kønsopdelt lønstatistik.

* Alle lønmodtagere får fremover ret til fra sin arbejdsgiver at få oplyst den DISCO-kode, som arbejdsgiveren har registeret den pågældende under.

* Loven træder i kraft den 1. januar 2015. Kønsopdelt lønstatistik efter de nye regler udarbejdes første gang senest den 31. december 2016 på baggrund af lønoplysninger indsamlet i 2015.

* En evaluering af reglerne skal iværksættes senest 31. december 2019.

Lovforslaget indebærer mindre økonomiske og administrative konsekvenser for de berørte virksomheder. Der er i alt tale om en byrdelettelse på 8,8 mio. kr.

Lovforslaget vil medføre økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige til dækning af omkostninger for Danmarks Statistik.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.03.14
1. behandling
01.04.14
2. behandling
13.05.14
3. behandling
20.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.03.14
Afstemning start
19.03.14
Afstemning slut
19.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den 7. maj 2014

Emneord: ligeløn ligestilling

Relaterede forslag:

17.12.2015 L 89: Kønsopdelt lønstatistik

31.10.2014 B 18: Udarbejdelse af en lighedsudredning

10.04.2014 B 108: Indførelse af en bagatelgrænse for klager til Ligebehandlingsnævnet

12.11.2013 B 20: Ligestilling af det tyske mindretals skoler i Danmark – også på anlæg

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?