Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 13: Gennemførelse af ændringsdirektiv om supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler. (Gennemførelse af ændringsdirektiv om supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent m.v.).)

L 13: Gennemførelse af ændringsdirektiv om supplerende antagelser til brug ved beregningen af de årlige omkostninger i procent m.v.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 13

Fremsat af: Morten Bødskov (S)

Fremsat dato: 03.10.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 13 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF af 23. april 2008 om forbrugerkreditaftaler og om ophævelse af Rådets direktiv 87/102/EF skete der bl.a. en udbygning af de regler, der skal sikre, at forbrugeren kan sammenligne forskellige kredittilbud. Det drejer sig bl.a. om kravene til angivelsen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP), der er et centralt instrument til sammenligning af forskellige kredittilbud. Til brug ved beregningen af ÅOP indeholder direktivet to antagelser, der efter omstændighederne suppleres af antagelserne i direktivets bilag I, del II. Forbrugerkreditdirektivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 535 af 26. maj 2010 om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring (Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet).

Formålet med lovforslaget er at gennemføre Kommissionens direktiv 2011/90/EU af 14. november 2011 om ændring af del II i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/48/EF, der indeholder nye supplerende antagelser til brug for beregningen af ÅOP, herunder navnlig i forhold til tidsubegrænsede kreditaftaler ligesom ændringsdirektivet fastsætter standarder for tidspunktet for den første udnyttelse af kreditten og de tilbagebetalinger, der skal foretages af forbrugeren. Lovforslaget indeholder desuden en præciserende ændring af kreditaftalelovens §§ 29 og 34. Ændringerne heraf er alene af teknisk karakter, og der er hermed ikke tiltænkt nogen materielle ændringer af disse bestemmelsers indhold.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2013, hvilket er den dato, hvor ændringsdirektivet skal være gennemført i dansk ret.
Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
03.10.12
1. behandling
23.10.12
2. behandling
04.12.12
3. behandling
11.12.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
03.10.12
Afstemning start
27.11.12
Afstemning slut
10.12.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?