L 83: Regioners mulighed for at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. (Regioners mulighed for at udføre opgaver for andre offentlige myndigheder m.v.).)

L 83: Regioners løsning af opgaver

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 83

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 27.11.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 83 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at give regionerne mulighed for at løse opgaver for andre offentlige myndigheder. Lovforslaget giver regionerne samme muligheder for dette, som kommunerne har i dag.

Lovforslaget er udarbejdet med afsæt i evalueringen af kommunalreformen, som blev afgivet den 1. marts 2013 og den opfølgende politiske aftale om rammer for justering af kommunalreformen af den 26. juni 2013. Evalueringen har identificeret enkelte områder, hvor regionerne er undergivet uhensigtsmæssige begrænsninger i deres virke, herunder i forhold til regionernes mulighed for at løse opgaver for andre offentlige myndigheder.

Det foreslås, at regioner fremadrettet bliver ligestillet med kommuner i forhold til udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder. Konsekvensen heraf vil være, at regionerne fremover får mulighed for at løse opgaver for andre offentlige myndigheder, som regionerne lovligt kan udføre for sig selv.

Denne mulighed vil i øvrigt være underlagt de samme rammevilkår, som allerede i dag gælder for kommuner. Herunder er det et krav, at kun opgaver, der falder under tærskelværdien for udbud efter EU’s tjenesteydelsesdirektiv må udføres for andre offentlige myndigheder.

I det jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale lovforslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.11.13
1. behandling
06.12.13
2. behandling
21.01.14
3. behandling
23.01.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.11.13
Afstemning start
04.12.13
Afstemning slut
22.01.14

Emneord: regioner

Relaterede forslag:

30.10.2015 B 23: Ændring af reglerne for efterløn til regionsrådsformænd

30.10.2015 B 22: Kommunalbestyrelses- og regionsrådsmedlemmers vederlag ved orlov

09.10.2013 L 38: Regioners nedsættelse af stående udvalg uden forudgående godkendelse

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?