L 179: Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer (Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning oggenerelle tilskud til kommuner. (Nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer).)

L 179: Nedsættelse af færgetakster

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 179

Fremsat af: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)

Fremsat dato: 02.05.2016

Vedtaget dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Udvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ)

L 179 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med aftalen om vækst og udvikling i hele Danmark fra februar 2016 er der afsat midler til en permanent nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra øer med henblik på at understøtte væksten i turismen og styrke bosætningen på øerne. Initiativet er særligt målrettet den turistmæssige lavsæson om foråret og efteråret, hvor der er det største potentiale for at øge turismen på øerne.

Ordningen udmøntes for de statslige færgeruters vedkommende af Transport- og Bygningsministeriet og for de øvrige færgeruters vedkommende af Social- og Indenrigsministeriet.

Lovforslaget udmønter den del af initiativet, der omhandler lavere takster for biler, passagerer m.v. til og fra øer på de færgeruter, der ikke er statslige.

Med lovforslaget får social- og indenrigsministeren adgang til at yde et tilskud til de omfattede kommuner til nedsættelse af færgetakster for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer. Tilskuddet fordeles af social- og indenrigsministeren efter en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i et beregnet tilskudsbehov.

Social- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om ordningens konkrete udformning, herunder at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en årlig redegørelse for, hvorledes tilskuddet er anvendt.

Loven foreslås at træde i kraft den 1. august 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.05.16
1. behandling
2. behandling
27.05.16
3. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.05.16
Afstemning start
09.05.16
Afstemning slut
03.06.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?