L 180: Nedlæggelse af den sociale særtilskudspulje (Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedlæggelse af den sociale særtilskudspulje).)

L 180: Den sociale særtilskudspulje

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 180

Fremsat af: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)

Fremsat dato: 02.05.2016

Vedtaget dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

L 180 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indebærer en nedlæggelse af den sociale særtilskudspulje til kommunerne. Det er regeringens vurdering, at midlerne i den nuværende sociale særtilskudspulje ikke i tilstrækkeligt omfang ydes til de kommuner, som har mest behov for et ekstra økonomisk tilskud.

Formålet med puljen har været at styrke nogle kommuners økonomiske muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte områder i kommunen med en overrepræsentation af borgere med sociale problemer. Men det indgår ikke i fordelingskriterierne for denne pulje, at der skal ses på de pågældende kommuners samlede økonomiske situation. Det vil sige, at der ved fordelingen af puljen ikke tages hensyn til den enkelte kommunes samlede økonomiske udgangspunkt for at finansiere en social indsats i de pågældende områder i kommunen.

Puljen har eksisteret siden 2013, og den hidtidige praksis har vist, at en væsentlig del af midlerne går til de største bykommuner. Der er i disse kommuner områder med en høj koncentration af borgere med sociale problemer, men ud fra en samlet vurdering af kommunernes økonomiske vilkår er der ikke nødvendigvis tale om kommuner i en svær økonomisk situation. Det skal også ses i lyset af, at en kommunes samlede udgiftspres som følge af sociale problemstillinger er afspejlet i udligningen af udgiftsbehov via det generelle tilskuds- og udligningssystem.

På den baggrund foreslås det at nedlægge den sociale særtilskudspulje. Hensigten er i stedet at prioritere midler til kommuner i en svær økonomisk situation. Regeringen vil drøfte den konkrete prioritering i en ny særtilskudspulje som led i finanslovsforhandlingerne for 2017.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.05.16
1. behandling
09.05.16
2. behandling
31.05.16
3. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.05.16
Afstemning start
09.05.16
Afstemning slut
03.06.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?