L 159: Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer (Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer).)

L 159: Godstransport til og fra øer

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 159

Fremsat af: Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)

Fremsat dato: 11.03.2015

Vedtaget dato: 28.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Udvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ)

L 159 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med aftalen om en vækstpakke fra juni 2014 er der afsat midler til en permanent nedsættelse af færgetaksterne for erhvervstransport til og fra øerne med henblik på at understøtte erhvervsudviklingen i ø-samfundene.

Ordningen udmøntes for de statslige ruters vedkommende af Transportministeriet og for de øvrige ruters vedkommende af Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Lovforslaget udmønter den del af initiativet, der omhandler lavere takster for godstransport til og fra øer på de færgeruter, der ikke er statslige.

Med lovforslaget får økonomi- og indenrigsministeren adgang til at yde et tilskud til de omfattede kommuner til nedsættelse af færgetaksterne for godstransport til og fra øer. Tilskuddet fordeles af økonomi- og indenrigsministeren efter en nøgle for godsomsætning. Nedsættelse af færgetakster for godstransport kan maksimalt udgøre 80 pct. af færgetaksten pr. 1. januar 2015, ekskl. vareafgift opkrævet af havnene.

Økonomi- og indenrigsministeren bemyndiges til at fastsætte regler for ordningens konkrete udformning, herunder at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en årlig redegørelse om, hvorledes tilskuddet er anvendt. Udgangspunktet for tilrettelæggelsen af ordningen er, at der skal være tale om en enkel og let administrerbar ordning.

Lovforslaget skaber endvidere adgang for økonomi- og indenrigsministeren til at fastsætte regler om, at tilskuddet til kommuner med mindre øer kan gøres betinget af, at anvendelsen af en tidligere forhøjelse af det generelle tilskud, der ydes i medfør af § 20, stk. 1, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner, er anvendt i overensstemmelse med intentionen bag forhøjelsen.

Loven foreslås at træde i kraft den 1. juni 2015.

Idet jeg henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
11.03.15
1. behandling
17.03.15
2. behandling
21.04.15
3. behandling
28.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
11.03.15
Afstemning start
18.03.15
Afstemning slut
28.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 14. april 2015

Emneord: godstransport

Relaterede forslag:

11.11.2014 B 23: Ændring af godskørselsloven

02.04.2014 B 89: At lade udenlandske transportører af gods eller passagerer registrere i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT), hvis de foretager national gods- eller passagertransport i Danmark (cabotagekørsel)

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?