Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 184: Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Justering af beskæftigelsestilskuddet).

L 184: Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Justering af beskæftigelsestilskuddet).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 184

Fremsat af: Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 09.05.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 184 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget er en udmøntning af regeringens aftale af 27. april 2012 med Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om justering af beskæftigelsestilskuddet til kommunerne. Det fremgår af aftalen, at partierne er enige om, at der er behov for en tilpasning af beskæftigelsestilskuddet med henblik på sikre fuld kompensation på landsdelsniveau af udgifterne omfattet af beskæftigelsestilskuddet.

Fra og med 2010 overtog kommunerne finansieringen af en del af udgifterne til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. Kommunerne blev kompenseret for udgifterne gennem et beskæftigelsestilskud, som blev indført med virkning fra 2010.

Der foreslås en justering af fordelingen af beskæftigelsestilskuddet, som indebærer fuld kompensation på landsdelsniveau, mens den nuværende model vil give anledning til en vis over- eller underkompensation for de enkelte landsdele. I den foreslåede model vil der således ikke kunne opstå systematiske geografiske forskelle mellem landsdelene. Men det betyder ikke, at der ikke fortsat kan være tale om, at der for den enkelte kommune er forskel mellem tilskud og faktiske udgifter. Fordelingen af merudgiftsbehovet inden for landsdelen sker således fortsat efter en generel nøgle, som er med til at sikre, at kommunerne har et incitament til at yde en effektiv indsats for at få ledige hurtigt i beskæftigelse.

Endvidere foreslås en genberegning af det såkaldte grundtilskud i ordningen, således at grundtilskuddet fremover bliver baseret på et mere aktuelt grundlag. Evalueringen har vist, at det hidtidige grundtilskud, som var baseret på situationen i 2009, indebar en vis skævhed i fordelingen af tilskuddet som følge af en betydelig forskydning fra 2009 til 2010 i andelen af udgifter til dagpenge, som kommunerne medfinansierer.

Endelig foreslås som hovedregel indført en generel fordelingsnøgle for kompensationen til kommunerne for regelændringer. Det indebærer en forenkling af systemet i forhold til den hidtidige praksis fra de første år, hvor der blev beregnet en kommunespecifik kompensation, som vurderes unødigt kompliceret og indebærer risiko for fejl.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
09.05.12
1. behandling
16.05.12
2. behandling
07.06.12
3. behandling
12.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
09.05.12
Afstemning start
24.05.12
Afstemning slut
11.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?