L 96: Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016 (Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016).)

L 96: Fastfrysning af grundskyld

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 96

Fremsat af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)

Fremsat dato: 16.12.2015

Vedtaget dato: 25.02.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 96 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget udmønter en del af finanslovsaftalen for 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Det foreslås at fastfryse grundskylden for ejerboliger i 2016. Det betyder, at ejerboligejerne skal betale det samme eller mindre i grundskyld i kroner og øre som året før. Hvis der sker væsentlige ændringer i ejendommens forhold, eller grundskyldspromillen forhøjes, kan det dog betyde, at skattebetalingen samlet set stiger.

Fastfrysningen er målrettet ejerboliger, dvs. parcelhuse, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse m.v. Afgrænsningen af ejerboliger vil ske på baggrund af den eksisterende sondring mellem ejerbolig og andre ejendomme i vurderingsloven, som også er afgørende for, om ejendommen skal vurderes i ulige år (ejerboliger) eller lige år (andre ejendomme).

Fastfrysningen vil derfor ikke omfatte f.eks. udlejnings- eller andelsejendomme, medmindre ejendommene vurderes i ulige år. Disse ejendomme vil dog fortsat være omfattet af den almindelige stigningsbegrænsning, som indebærer, at den afgiftspligtige grundværdi højst kan stige med 6,6 pct. fra 2015 til 2016.

Fastfrysningen kan af tidsmæssige årsager ikke nå at blive indregnet i betalingen af grundskyldens første rate i 2016, og det foreslås derfor, at fastfrysningen i stedet indregnes i forbindelse med opkrævningen af ejendomsskat i 2. halvår 2016.

Forslaget skønnes at medføre et offentligt mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på ca. 570 mio. kr. i 2016 og ca. 510 mio. kr. i 2017. Den varige virkning skønnes til et mindreprovenu på ca. 75 mio. kr. (2016-niveau). Provenuet fra grundskylden tilfalder kommunerne. For de kommuner, der har valgt selv-budgettering i 2016, vil virkningen af forslaget vedrørende tilskuds- og udligningsbeløbene blive neutraliseret i forbindelse med efterreguleringen af tilskuds- og udligningsbeløb i 2016. De økonomiske konsekvenser for kommunerne i 2016 og frem vil indgå i drøftelserne om kommunernes økonomi for 2017 i foråret 2016.

Lovforslaget er sendt i høring den 11. december 2015 med frist den 8. januar 2016. Høringssvarene foreligger dermed ikke endnu, men vil blive fremsendt forud for 1. behandlingen af lovforslaget.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
16.12.15
1. behandling
19.01.16
2. behandling
23.02.16
3. behandling
25.02.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
16.12.15
Afstemning start
23.12.15
Afstemning slut
25.02.16

Emneord: grundskyld

Relaterede forslag:

07.10.2015 L 17: Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning

22.04.2015 L 189: Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning

27.03.2015 B 119: Borgere med lav indkomst kan indefryse grundskylden

04.02.2015 B 67: Fastfrysning af grundskylden i kroner og øre og statens overtagelse af ansvaret for opkrævning af grundskatterne

08.10.2013 B 9: Fastfryse grundskylden på 2013-niveau

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?