L 189: Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning (Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat.(Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning).)

L 189: Grundskyld og kystnedbrydning

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 189

Fremsat af: Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)

Fremsat dato: 22.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 189 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget skabes der hjemmel til, at kommunerne kan fritage en ejendom helt eller delvist for grundskyld, i det omfang grunden er forsvundet som følge af kystnedbrydning.

Efter den gældende ejendomsskattelov kan grundejere risikere at skulle betale fuld grundskyld for en grund i op til ca. 2 år, efter grunden er forsvundet eller væsentligt formindsket som følge af kystnedbrydning. Dette skyldes, at de ændringer i vurderingen af grundens værdi, som kystnedbrydning kan give anledning til, først får virkning for beregningen af grundskylden, op til 2 år efter der er sket ændringer på grunden.

Med lovforslaget vil det ud fra omfanget af kystnedbrydningen på den pågældende grund være op til den enkelte kommunalbestyrelse at beslutte, om der skal ske hel eller delvis fritagelse for grundskyld.

Formålet med lovforslaget er således at gøre op med den urimelighed, at grundejere fortsat skal betale fuld grundskyld af en grund, der er helt eller delvist forsvundet som følge af kystnedbrydning.

Det foreslås, at lovændringen skal have virkning fra 1. januar 2015, dvs. med tilbagevirkende kraft til gunst for borgerne.

Idet jeg henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
22.04.15
1. behandling
28.04.15
2. behandling
29.05.15
3. behandling
04.06.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
22.04.15
Afstemning start
29.04.15
Afstemning slut
04.06.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 21. maj 2015

Emneord: grundskyld

Relaterede forslag:

16.12.2015 L 96: Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016

07.10.2015 L 17: Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning

27.03.2015 B 119: Borgere med lav indkomst kan indefryse grundskylden

04.02.2015 B 67: Fastfrysning af grundskylden i kroner og øre og statens overtagelse af ansvaret for opkrævning af grundskatterne

08.10.2013 B 9: Fastfryse grundskylden på 2013-niveau

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?