L 17: Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning (Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning).)

L 17: Grundskyld og kystnedbrydning

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 17

Fremsat af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)

Fremsat dato: 07.10.2015

Vedtaget dato: 21.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 17 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

En grundejer kan i dag risikere at skulle betale fuld grundskyld for en grund i op til ca. 2 år, selvom grunden er ramt af kystnedbrydning. Det er efter regeringens opfattelse hverken ret eller rimeligt.

Det foreslås derfor, at kommunerne kan fritage en ejendom helt eller delvist for grundskyld, allerede fra det tidspunkt hvor kystnedbrydningen er sket.

Ligesom kommunen i dag kan fastsætte grundskyldspromillen, bør det efter regeringens opfattelse også være op til den enkelte kommunalbestyrelse frit at skønne, om grundejeren skal fritages for grundskyld, eksempelvis ud fra billedmateriale indsendt af borgeren. Herved sikres et fleksibelt regelsæt og en forhåbentlig hurtig sagsbehandling.

Der er ikke tale om, at kommunalbestyrelsen fra sag til sag kan bestemme, om der skal gives en fritagelse. Der skal være tale om en generel ordning, der skal gælde for alle grunde i kommunen, hvor det må anses for godtgjort, at grunden er ramt af kystnedbrydning.

Alternativet ville være et regelsæt baseret på objektive, skematiske kriterier, der imidlertid vil være vanskelige at definere og utilsigtet vil kunne afskære nogle grundejere fra fritagelse. Sådanne regler vil desuden forudsætte, at der skal afholdes udgifter til opmåling m.v., der som udgangspunkt vil påhvile enten kommunen eller grundejeren.

Det er derfor regeringens opfattelse, at det samlet set er den mest hensigtsmæssige udformning af det nye regelsæt, at fritagelsen baseres på en samlet skønsmæssig vurdering, og at denne træffes af den myndighed, der er tættest på borgeren, i dette tilfælde kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsens beslutning vil have virkning, indtil SKAT har foretaget en ny vurdering af grunden, der kan lægges til grund for opkrævningen af grundskyld.

De nye regler skal have virkning fra 1. januar 2015 for alle ejendomme ramt af kystnedbrydning. Forslaget vil altså i et vist omfang få tilbagevirkende kraft til gunst for borgerne.

Lovforslaget er en genfremsættelse af L 189 fremsat af den tidligere regering den 22. april 2015. L 189 blev samtidig med fremsættelsen den 22. april 2015 sendt i høring med frist den 18. marts 2015. I forbindelse med genfremsættelsen af lovforslaget har lovforslaget ikke været sendt i fornyet høring, idet lovforslaget ikke indeholder nye elementer.

Da lovforslaget blev behandlet inden valgudskrivelsen, var der tilslutning til forslaget fra alle Folketingets partier, og jeg håber på en tilsvarende bred opbakning til forslaget i denne omgang.

Idet jeg henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
07.10.15
1. behandling
23.10.15
2. behandling
18.12.15
3. behandling
21.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
07.10.15
Afstemning start
14.10.15
Afstemning slut
21.12.15

Emneord: grundskyld kystnedbrydning

Relaterede forslag:

16.12.2015 L 96: Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016

22.04.2015 L 189: Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning

27.03.2015 B 119: Borgere med lav indkomst kan indefryse grundskylden

04.02.2015 B 67: Fastfrysning af grundskylden i kroner og øre og statens overtagelse af ansvaret for opkrævning af grundskatterne

08.10.2013 B 9: Fastfryse grundskylden på 2013-niveau

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?