Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 18: Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Forlængelse af forældelsesfristen for visse krav på tilbagebetaling af grundskyld).

L 18: Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Forlængelse af forældelsesfristen for visse krav på tilbagebetaling af grundskyld).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 18

Fremsat af: Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 16.11.2011

Samling: 2011-12

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 18 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af forældelsesfristen for visse krav på tilbagebetaling af grundskyld)

(Lovforslag nr. L 18)

Med lovforslaget foreslås det at forlænge forældelsesfristen på krav på tilbagebetaling af grundskyld, som støttes på § 1, stk. 4 og 6, i ejendomsskatteloven, således at der uanset den 3-årige forældelsesfrist i forældelseslovens § 3, stk. 1, tidligst vil indtræde forældelse den 1. januar 2014.

Lovforslagets formål er at give borgere, som har krav på tilbagebetaling af grundskyld efter lovens § 1, stk. 4 eller 6, en retsstilling svarende til den, der blev tilvejebragt med lov nr. 1605 af 22. december 2010, for så vidt angår krav på tilbagebetaling af grundskyld, der støttes på § 1, stk. 5, som den tidligere var formuleret.

Ved lov nr. 1605 af 22. december 2010 blev ejendomsskatteloven ændret, fordi det havde vist sig, at lovens tidligere formulering af § 1, stk. 5, indebar et ”skattehul”, fordi loven ikke harmonerede med hensigten bag grundskatteloftet.

Forud for lovændringen havde det vist sig, at kommunernes praksis for beregning af grundskatteloftet efter lovens § 1, stk. 5, ikke var i overensstemmelse med lovens ordlyd, men dog med hensigten bag grundskatteloftet.

Da kommunernes praksis før 1. januar 2011 var uden fornøden hjemmel, har en række borgere krav på tilbagebetaling af den ulovligt opkrævede grundskyld.

Det har efterfølgende vist sig, at den kommunale praksis vedrørende ejendomsskattelovens § 1, stk. 4, heller ikke var i overensstemmelse med lovgrundlaget. Der vil derfor også her ske tilbagebetaling. Af hensyn til borgernes lige behandling foreslås med dette lovforslag, at samme udskydelse af forældelsesfristen, som gælder for sager vedr. § 1, stk. 5, også skal gælde i sager vedr. § 1, stk. 4.

Da der endvidere er tvivl om den kommunale praksis vedrørende ejendomsskattelovens § 1, stk. 6, foreslås den særlige bestemmelse om udskydelse af forældelsesfristen også for evt. krav på tilbagebetaling, som støttes på ejendomsskattelovens § 1, stk. 6.

Lovforslaget skal vedtages i indeværende år.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
16.11.11
1. behandling
24.11.11
2. behandling
13.12.11
3. behandling
21.12.11

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
16.11.11
Afstemning start
07.12.11
Afstemning slut
20.12.11

8. Dec 2011 20:03
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg har svært ved at se gode grunde til ikke at støtte forslaget.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?