Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 173: Opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg, autorisationsordning for forhandlere, erhvervsmæssige brugere og rådgivere vedrørende bekæmpelsesmidler, samt bødeskærpelse (Forslag til lov om ændring af lov om kemikalier. (Opbevaring af bekæmpelsesmidler ved salg, autorisationsordning for forhandlere, erhvervsmæssige brugere og rådgivere vedrørende bekæmpelsesmidler, samt bødeskærpelse))

L 173: Opbevaring af bekæmpelsesmidler

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 173

Fremsat af: Miljøminister Ida Auken (SF)

Fremsat dato: 28.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Miljøministeriet

Udvalg: Miljøudvalget (MIU)

L 173 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Der er alt for mange sager med import og brug af ulovlige sprøjtemidler. Det er dårligt for miljø og grundvand, og ødelægger det for alle dem der overholder reglerne. Det må ikke kunne betale sig at importere, bruge eller opbevare ulovlige sprøjtemidler, og dem der gør det alligevel skal kunne mærke konsekvenserne af deres handlinger. Det nuværende bødeniveau er uensartet og det er generelt for lavt. Den præventive effekt af bøder på nogle få tusinde kroner for overtrædelser, der begås i erhvervsmæssig sammenhæng, er meget begrænset. Som eksempel blev der i 2004 givet en bøde på 5.000 kr. for import af 150 liter ulovlig ukrudtsmiddel. Det er alt for lidt, og der er derfor behov for at stramme op på reglerne på området.

Med lovforslaget ville bøden i sådan en sag fremover være på 57.000 kr. Der er ikke noget loft for bødernes størrelse, som fremover kommer til at afhænge af, hvor store mængder det drejer sig om, og hvor meget det ulovlige middel belaster miljø og sundhed. Til gengæld indføres der som noget nyt i kemikalieloven minimumsbøder på mellem 10.000 kr. og 30.000 kr. ved erhvervsmæssig import, brug og opbevaring af ulovlige sprøjtemidler.

Herudover indføres der en mulighed for at fastsætte regler om autorisation af erhvervsmæssige brugere, rådgivere og forhandlere af bekæmpelsesmidler. Autorisationen skal kunne frakendes, hvis reglerne overtrædes groft eller gentagne gange. Det betyder, at det fremover bliver muligt at fratage landmænd og andre professionelle retten til at sprøjte, hvis de f.eks. bliver med at snyde.

Fremover bliver det også Miljøstyrelsen, der udsteder sprøjtecertifikatet. Den nye regel gennemfører samtidig et krav i EU’s rammedirektiv om bæredygtig anvendelse af pesticider.

Lovforslaget er desuden et vigtigt element i den nye sprøjtemiddelstrategi 2013-2015, hvor de mest belastende sprøjtemidler bliver dyrere, og de mindst belastende midler bliver billigere.

Lovforslaget sikrer herudover, at der bliver strammet op på reglerne for salg af sprøjtemidler til private. Det sker ved at sprøjtemidler til private fjernes fra hylderne, så forbrugerne skal i kontakt med en salgsmedarbejder for at købe midlerne. Helt konkret betyder det, at butikkerne fremover skal opbevare sprøjtemidlerne et sted, hvor forbrugerne ikke frit kan komme til dem, og at salget muliggør koblingen til vejledning om rigtig anvendelse, og om hvilke midler der er mindst belastende for miljøet.

Det forventes, at stramningerne vil føre til færre overtrædelser, et større niveau af viden hos private købere af sprøjtemidler og et generelt fald i salget af sprøjtemidler til private.

Jeg henviser i øvrigt til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, og anbefaler forslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.02.13
1. behandling
12.03.13
2. behandling
07.05.13
3. behandling
14.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.02.13
Afstemning start
10.04.13
Afstemning slut
13.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?