L 173: Ændring af lov om jernbane (Forslag til lov om ændring af lov om jernbane.)

L 173: Bemyndigelse ved baneanlæg

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 173

Fremsat af: Transportminister Magnus Heunicke (S)

Fremsat dato: 26.03.2014

Vedtaget dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

L 173 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Nye hjemler for jernbaners linjer

Helt centralt giver forslaget Transportministeriet ret til at nedlægge veto imod bestemte byggelinjer, eller pålægge andre end dem, der var besluttet. Loven giver også ministeren ret til i visse, nærmere bestemte tilfælde at overtage en ejendom, hvis den ligger på en byggelinje. Hvis en borger berøres særligt meget af et projekt, kan de med dette forslag bede om, at Transportministeriet overtager deres ejendom før den bliver eksproprieret. Det er op til ministerens vurdering i den enkelte sag, om borgeren er særligt berørt eller ej. Alle overtagelser vil finde sted imod erstatning, hvis størrelse bestemmes af de myndigheder, der normalt bestemmer, hvad borgeren

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder en række generelle bemyndigelser til transportministeren i forbindelse med anlæg af nye baneanlæg eller ændringer af bestående baneanlæg. De foreslåede bestemmelser medfører, at transportministeren i forbindelse med projekteringen af konkrete jernbaneprojekter kan nedlægge forbud og pålægge byggelinjer. Desuden foreslås det, at transportministeren i visse særlige tilfælde kan overtage en ejendom, hvor der er nedlagt byggelinjer. Endvidere foreslås det, at ejere, der er i en særlig situation, og hvis ejendom berøres særligt indgribende af et kommende projekt, vil kunne anmode transportministeren om, at deres ejendom overtages, før end de ordinære ekspropriationer vil finde sted.

Baggrunden for lovforslaget er såvel et ønske om have en generel mulighed for at beskytte kommende anlægsprojekter mod fordyrelser, som at have en mulighed for at kunne hjælpe de borgere, hvis ejendomme bliver særligt berørt af et projekt, med en tidlig overtagelse heraf.

Hjemlerne vil således kunne anvendes både på de konkrete projekter, der udspringer af Togfonden DK, men også fremadrettet til kommende jernbaneprojekter. Med disse generelle hjemler i jernbaneloven, får transportministeren på et tidligere tidspunkt i et projektforløb mulighed for at kunne benytte bestemmelserne uden at skulle afvente, at hjemlerne bliver tilvejebragt i en projekteringslov.

Lovforslaget har været sendt i høring under titlen Forslag til lov om en moderne jernbane og om ændring af lov om jernbane, men lovforslaget er efterfølgende af lovtekniske grunde opsplittet i to lovforslag, nærværende lovforslag og lovforslag om projektering af nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger på hovedbanen og regionalbanerne. Der er tale om samme materielle regulering. De to lovforslag fremsættes samtidig, da hjemlerne i nærværende lovforslag bl.a. skal bruges i forbindelse projekteringslovforslaget, som er en udmøntning af Togfonden DK.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.14
1. behandling
04.04.14
2. behandling
03.06.14
3. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.14
Afstemning start
02.04.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 26. maj 2014

Emneord: jernbane togdrift

Relaterede forslag:

15.03.2016 B 90: Overdragelse af den regionale jernbaneinfrastruktur og ansvaret for den regionale jernbanedrift til staten

11.03.2015 L 162: Forslag til jernbanelov

25.02.2015 L 143: Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertil hørende anlæg

26.03.2014 L 172: Nyanlæg og hastighedsopgraderinger af en række jernbanestrækninger

12.03.2014 L 152: Bemyndigelse til ændringer af Ringsted Station med dertil hørende anlæg

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?