L 100: Øget fleksibilitet i anvendelsen af retshjælpsordningen i børnebortførelsessager (Forslag til lov om ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) (Øget fleksibilitet i anvendelsen af retshjælpsordningen i børnebortførelsessager).)

L 100: Retshjælp ved børnebortførelse

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 100

Fremsat af: Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)

Fremsat dato: 15.01.2016

Vedtaget dato: 15.04.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

L 100 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at forbedre de virkemidler, der er til rådighed i sager om tilbagegivelse af børn, der er bortført fra Danmark til andre lande.

Dette skal ske ved at skabe en sådan fleksibilitet i retshjælpsordningen, at systemet modsvarer og kan håndtere den meget brede vifte af situationer, der opstår som følge af de mange forskellige retssystemer m.v., sager om internationale børnebortførelser kan møde.

Dette foreslås gennemført ved, at der indføres mulighed for at give retshjælp til udenretlig konfliktmægling, til rimelige udgifter til barnets og en ledsagers hjemrejse til Danmark i forbindelse med en tilbagegivelse, samt til rimelige og relevante omkostninger til andre tiltag, der i helt særlige tilfælde vurderes at være nødvendige for tilbagegivelse af barnet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.01.16
1. behandling
22.01.16
2. behandling
05.04.16
3. behandling
12.04.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.01.16
Afstemning start
22.01.16
Afstemning slut
12.04.16

Emneord: børnebortførelse retshjælp

Relaterede forslag:

16.12.2015 L 97: Ændring af betingelserne for retshjælp og indførelse af klageadgang til Procesbevillingsnævnet

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?