Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 130: Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). (Fleksibelt klasseloft på 28 elever i de gymnasiale fuldtidsuddannelser).

L 130: Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) og lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser). (Fleksibelt klasseloft på 28 elever i de gymnasiale fuldtidsuddannelser).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 130

Fremsat af: Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 28.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 130 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslagets baggrund er finanslovsaftalen for 2012, hvor regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Enhedslisten har afsat midler til indførelse af et fleksibelt klasseloft på maksimalt 28 elever eller kursister i de gymnasiale fuldtidsuddannelser for de uddannelsesforløb, der starter fra 1. august 2012 eller senere.

Ved lovforslaget indføres et fleksibelt klasseloft i form af en gennemsnitlig klassekvotient på maksimalt 28 elever eller kursister i de gymnasiale fuldtidsuddannelser. Klasseloftet skal sikre, at eleverne får bedre pædagogiske rammer for deres undervisning, idet klasseloftet skal sikre imod en generel overfyldning af klasserne på de enkelte klassetrin, så klassestørrelsen ikke bliver en barriere for indlæringen. Når lærerne får mere tid til den enkelte elev, kan eleverne lære mere, og frafaldet mindskes.

Klasseloftet gennemføres ved indførelse af

1) en tilskudsbetingelse, hvorefter der gennemsnitlig maksimalt må være 28 elever eller kursister pr. klasse på hvert klassetrin i de gymnasiale fuldtidsuddannelser, som den enkelte institution udbyder, og

2) en afskæring af tilskud til institutioner, der har mere end højst 28 elever eller kursister pr. klasse på hvert klassetrin i de gymnasiale fuldtidsuddannelser, som institutionen udbyder.

Børne- og undervisningsministeren vil kunne fastsætte regler, hvorefter tilskudsbetingelsen og tilskuds-afskæringen i særlige tilfælde fraviges efter objektive kriterier. Der vil endvidere skulle fastsættes regler om opgørelsen af den gennemsnitlige klassekvotient.

Klasseloftet omfatter de gymnasiale fuldtidsuddannelser, dvs. de treårige uddannelser til studentereksamen (stx), højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), den toårige uddannelse til studentereksamen tilrettelagt som studenterkursus og den toårige uddannelse til højere forberedelseseksamen (hf). Enkeltfagsundervisning og International Baccalaureate (IB) omfattes ikke.

Alle udbud af de gymnasiale fuldtidsuddannelser på offentlige gymnasier, voksenuddannelsescentre, erhvervsskoler og private gymnasier, studenterkurser og hf-kurser omfattes af klasseloftet.

Forslaget vil medføre nye administrative opgaver i Ministeriet for Børn og Undervisning med tilsyn og kontrol med overholdelse af klasseloftet.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.12
1. behandling
13.04.12
2. behandling
15.05.12
3. behandling
22.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.12
Afstemning start
16.04.12
Afstemning slut
21.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?