Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 170: Etablering af en Europaskole (Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om folkeskolen. (Etablering af en Europaskole).)

L 170: Etablering af en Europaskole

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 170

Fremsat af: Børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 28.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 170 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Af S-R-SF’s regeringsgrundlag ”Et Danmark, der står sammen” fremgår det, at ”Regeringen vil satse målrettet på at forbedre vilkårene for at tiltrække udenlandske virksomheder og højtkvalificeret arbejdskraft fra udlandet. Regeringen vil derfor styrke den internationale rekruttering og blandt andet forbedre modtagelsen af medrejsende familier og ægtefæller samt sikre bedre rammevilkår for familiernes liv, mens de er her. Blandt andet ved at fremme muligheden for etablering af internationale skoler.”

På baggrund af en ansøgning fra Københavns Kommune sendte Ministeriet for Børn og Undervisning den 27. januar 2012 en interessetilkendegivelse til Europaskolernes Øverste Råd med henblik på at etablere en Europaskole i København. Interessetilkendegivelsen blev behandlet og godkendt på Europaskolernes Øverste Råds møde i april 2012. Den egentlige ansøgning fra Danmark blev behandlet og godkendt i Joint Teaching Committee i oktober 2012 og i Europaskolernes Øverste Råd i december 2012. Københavns Kommune forventer at åbne skolen i sommeren 2014.

Hensigten med lovforslaget er at få skabt de retlige rammer for indplacering af en Europaskole i det danske uddannelsesbillede. Med lovforslaget bliver det muligt for børne- og undervisningsministeren at godkende, at Københavns Kommune i tilknytning til Sankt Annæ Gymnasium opretter og driver en Europaskole. Det bliver endvidere muligt for Ministeriet for Børn og Undervisning at give tilskud til Europaskolens gymnasiedel (de sidste tre klassetrin) svarende til det tilskud, der gives til stx, herunder tilskud til specialpædagogisk støtte. Samtidig sikres det, at undervisningspligten kan opfyldes på Europaskolens grundskoledel (de første ti klassetrin), og at der bliver mulighed for mellemkommunal udligning for grundskoledelen (de første ti klassetrin) i relation til børn bosiddende uden for Københavns Kommune. Vilkårene svarer i øvrigt til, hvad der gælder for folkeskole- og gymnasieelever.

Lovforslaget skønnes at medføre statslige mindreudgifter, som dog først efter den nuværende indfasningsplan for skolen vil slå igennem i 2024.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. august 2013, så Københavns Kommune kan optage elever til Europaskolen med henblik på skolestart august 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.02.13
1. behandling
12.03.13
2. behandling
23.04.13
3. behandling
02.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.02.13
Afstemning start
10.04.13
Afstemning slut
01.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?