Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 128: Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte).

L 128: Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 128

Fremsat af: Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 28.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 128 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget er en del af opfølgningen på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der bl.a. har til hensigt at sikre hurtigere kommunikation mellem borgerne og myndighederne.

Med lovforslaget foreslås det, at der tilvejebringes udtrykkelig hjemmel til at stille krav om, at uddannelsesinstitutioner på ungdomsuddannelserne skal anvende digitale selvbetjeningsløsninger i forbindelse med ansøgninger om specialpædagogisk støtte, og at uddannelsesinstitutionerne tilsvarende skal modtage afgørelser, meddelelser m.v. vedrørende ansøgningen digitalt. Elever og kursister skal modtage afgørelser, meddelelser m.v. vedrørende ansøgningen digitalt. Praksis på området er allerede i dag lagt an på en vid benyttelse af elektroniske løsninger. Med lovforslaget tilvejebringes endvidere udtrykkelig hjemmel til, at indstilling fra uddannelsesinstitutioner om specialpædagogisk støtte til uddannelsessøgende på videregående uddannelser indgives digitalt, samt at uddannelsesinstitutionerne og uddannelsessøgende på videregående uddannelser skal modtage afgørelser og meddelelser i elektronisk form.

Der foreslås endvidere, at ansøgning om tilskud, afgørelser og meddelelser herom kan ske på anden vis end ved digital selvbetjening, hvis særlige forhold gør sig gældende. Det vil sige, at brugen af den digitale selvbetjeningsløsning kan fraviges, hvor særlige forhold gør sig gældende, f.eks. for borgere, der ikke er fortrolige med brugen af de digitale medier eller ikke har computer i hjemmet, samt for borgere uden dansk CPR nr.

Der vil administrativt kunne fastsættes regler om den digitale selvbetjeningsløsning, om frister for ansøgninger m.v.

Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. juli 2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til det høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.12
1. behandling
19.04.12
2. behandling
22.05.12
3. behandling
29.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.12
Afstemning start
16.04.12
Afstemning slut
28.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?