Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 197: Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders bestyrelse med et medlem udpeget af Grønlands Råd for Menneskerettigheder og ændring af kompetence til at udpege medlemmer til Dansk Institut for Internationale Studiers bestyrelse (Forslag til lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier. (Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders bestyrelse med et medlem udpeget af Grønlands Råd for Menneskerettigheder og ændring af kompetence til at udpege medlemmer til Dansk Institut for Internationale Studiers bestyrelse).)

L 197: Institut for Menneskerettigheders bestyrelse

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 197

Fremsat af: Udenrigsminister Villy Søvndal (SF)

Fremsat dato: 20.03.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Udenrigsministeriet

Udvalg: Udenrigsudvalget (URU)

L 197 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Ved lovforslaget udvides Institut for Menneskerettigheders bestyrelse til også at omfatte et medlem udpeget af Grønlands Råd for Menneskerettigheder. Forslaget er udarbejdet på baggrund af, at Grønlands landsstyre den 15. november 2012 har besluttet, at lov om Institut for Menneskerettigheder bør sættes i kraft i Grønland. Det betyder, at Institut for Menneskerettigheder skal fungere som national menneskerettighedsinstitution også i forhold til Grønland. Grønlands landsstyre har endvidere etableret Grønlands Råd for Menneskerettigheder, der er sammensat af repræsentanter for væsentlige civilsamfundsorganisationer. Ved indtrædelse af en repræsentant for Grønlands Råd for Menneskerettigheder i Institut for Menneskerettigheders bestyrelse sikres oplysning om og opbakning til instituttets arbejde i Grønland. Dermed sikres også, at arbejdet for beskyttelse af menneskerettigheder har en folkelig forankring i Grønland.

Ved lovforslaget overtager Udviklingspolitisk Råd endvidere den nu nedlagte Styrelse for Internationalt Udviklingssamarbejdes kompetence til at udpege medlemmer til Dansk Institut for Internationale Studiers bestyrelse. Det fremgik af den tidligere lov om internationalt udviklingssamarbejde, at den tidligere Styrelse for Internationalt Udviklingssamarbejde skulle udpege medlemmer til bestyrelsen for Dansk Institut for Internationale Studier. Nu hvor Styrelsen for Internationalt Udviklingssamarbejde er nedlagt, og Det Udviklingspolitiske Råd er oprettet ved ikrafttrædelse af den nugældende lov om internationalt udviklingssamarbejde, har rådet overtaget styrelsens rolle for så vidt angår strategisk rådgivning om udviklingsbistanden. Det er i forlængelse heraf, at det foreslås, at rådet også overtager styrelsens kompetence til at udpege medlemmer til Dansk Institut for Internationale Studiers bestyrelse.

Idet jeg i øvrigt henviser til de bemærkninger, der ledsager lovforslaget, skal jeg tillade mig at anbefale det til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.03.13
1. behandling
09.04.13
2. behandling
21.05.13
3. behandling
23.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.03.13
Afstemning start
29.04.13
Afstemning slut
22.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?