L 18: Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem (Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. (Udskydelse af forældelse som følge af utilstrækkelig funktionalitet i Ét Fælles Inddrivelsessystem).)

L 18: Udskydelse af forældelse pga EFI

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 18

Fremsat af: Skatteminister Karsten Lauritzen (V)

Fremsat dato: 07.10.2015

Vedtaget dato: 16.11.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 18 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

For at hindre utilsigtet forældelse af krav under inddrivelse hos SKAT foreslår regeringen, at forældelsen standses i 3 år for alle fordringer, der den 19. november 2015 eller senere er under inddrivelse, således at forældelsesfristen tidligst regnes fra den 20. november 2018.

Baggrunden for lovforslaget er, at en række analyser af SKATs inddrivelsessystem, Ét Fælles Inddrivelsessystem (EFI) og DebitorMotorInddrivelse (DMI), har påvist fejl af funktionel, teknisk og datamæssig karakter i et sådant omfang, at SKAT den 8. september 2015 besluttede at stoppe al automatisk inddrivelse via EFI. Der vil derfor i en periode være ingen eller kun meget begrænset systemunderstøttelse til SKATs restanceinddrivelse. Analyserne m.v. er nærmere beskrevet i ”Redegørelse om Ét Fælles Inddrivelsessystem”, der er sendt til Skatteudvalget den 25. september 2015.

Regeringen har endvidere indgået en fælles forståelse med S, DF, LA, RV og KF om at skabe bedre rammer for SKATs opgavevaretagelse, herunder også for den fremtidige inddrivelse.

Den foreslåede udskydelse af forældelsen skal forhindre yderligere utilsigtet forældelse i forhold til tabene for årene 2012-2014 – samlet over 2 mia. kr. og med forbehold for yderligere tab – som Skatteudvalget af de daværende skatteministre er orienteret om ved redegørelser i maj 2014 og marts 2015. Forslaget vil desuden sikre, at SKAT ikke skal anvende ressourcer på at foretage forældelsesafbrydende skridt, men i stedet kan allokere ressourcerne til at gennemgå de fordringer, hvor der er tvivl, om de er retskraftige, samt til det egentlige inddrivelsesarbejde, der i en periode i vidt omfang skal foregå manuelt.

Lovforslaget vil i dette og senere folketingsår blive fulgt op af yderligere tiltag vedrørende inddrivelsen, bl.a. vedrørende adgangen til afskrivning og forenkling af reglerne på inddrivelsesområdet, som er en forudsætning for at få skabt en effektiv it-understøttelse af området.

Det er centralt for regeringen, at vi får skabt en effektiv inddrivelse. Det er hverken ret eller rimeligt, at andre borgere skal betale for dem, der slipper for at betale, fordi deres gæld ikke inddrives.

Lovforslaget blev sendt i høring den 29. september 2015 med frist til den 27. oktober 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
07.10.15
1. behandling
30.10.15
2. behandling
10.11.15
3. behandling
12.11.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
07.10.15
Afstemning start
14.10.15
Afstemning slut
12.11.15

Emneord: efi inddrivelse af gæld

Relaterede forslag:

25.02.2016 L 124: Indførelse af beløbsmæssige bagatelgrænser i forbindelse med udbetaling og opkrævning m.v.

12.02.2016 L 122: Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.

31.10.2013 L 48: Effektivisering af inddrivelsen af forsyningsvirksomheders krav gennem adgang til skyldners personnummer og henstand med indregnet restskat m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?