Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 153: Mere effektivt klagesystem på udbudsområdet samt præcisering af retsvirkningerne af at anvende indkøbscentralers rammeaftaler (Forslag til lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. (Mere effektivt klagesystem på udbudsområdet samt præcisering af retsvirkningerne af at anvende indkøbscentralers rammeaftaler).)

L 153: Klagesystem på udbudsområdet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 153

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF)

Fremsat dato: 27.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 153 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet er at effektivisere klagesystemet på udbudsområdet samt at skabe klarhed om retsvirkningerne af at anvende indkøbscentralers rammeaftaler.

Lovforslaget indebærer en forkortelse af klagefristerne ved EU-udbud samt indførelse af klagefrister ved klager i henhold til tilbudsloven. Lovforslaget forventes bl.a. at medvirke til, at Klagenævnet for Udbud ikke skal anvende ressourcer på sager, hvor der for længst er indgået kontrakt. Dermed frigøres ressourcer til aktuelle sager. Desuden kan forslaget medføre fordele i form af reducerede omkostninger til klagesager for såvel ordregivere som leverandører.

Lovforslaget præciserer endvidere, at klagenævnet har mulighed for at undlade at behandle en klage eller afgøre den helt eller delvist. En præcisering af denne mulighed for at undlade at behandle en klage kan begrænse antallet af åbenlyst ubegrundede klager og medvirke til at frigøre ressourcer hos klagenævnet. Dette kan have en positiv effekt på sagsbehandlingstiden.

Når klagenævnet erklærer en kontrakt for uden virkning, påbydes den relevante ordregiver at bringe kontrakten til ophør. Det kan være indgribende for såvel de involverede virksomheder som for ordregiveren. Derfor indfører lovforslaget en begrænsning i Klagenævnet for Udbuds anvendelse af den særlige udbudsretlige sanktion uden virkning på to områder. For det første foreslås, at en kontrakt alene kan erklæres for uden virkning for fremtidige leverancer. Dette indebærer, at en kontrakt ikke kan erklæres for uden virkning for allerede foretagne leverancer. I en sådan situation skal der i stedet fastsættes en alternativ sanktion. For det andet foreslås, at der skabes klarhed om retsvirkningerne af at anvende indkøbscentralers rammeaftaler for derved at skabe større retssikkerhed for indkøbscentralers brugere. Lovforslaget skal sikre, at en indkøbscentrals brugere kan anvende indkøbscentralens rammeaftaler uden at risikere, at de kontrakter, der indgås på grundlag af rammeaftalerne, senere erklæres for uden virkning på baggrund af fejl begået af indkøbscentralen.

Forslaget understøtter samlet set en effektiv håndhævelse af udbudsreglerne, idet forslaget først og fremmest forventes at medføre færre klager, herunder særligt åbenlyst ubegrundede klager. Dette forventes at reducere omkostningerne til klagesager. Samtidig forventes forslaget at medføre en hurtigere sagsbehandlingstid samt understøtte en mere effektiv tilrettelæggelse af udbud. Endeligt sikres en effektiv håndhævelse af udbudsreglerne ved, at der skabes større retssikkerhed for indkøbscentralers brugere.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.02.13
1. behandling
14.03.13
2. behandling
23.04.13
3. behandling
21.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.02.13
Afstemning start
08.04.13
Afstemning slut
20.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?