L 58: Ændring af bødesatser (Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel. (Ændring af bødesatser).)

L 58: Bødesatser ved buskørsel

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 58

Fremsat af: Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF)

Fremsat dato: 31.10.2013

Samling: 2013-14

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

L 58 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslagets formål er at dæmme op for overtrædelser af godskørselsloven, herunder ulovlig cabotagekørsel, og busloven via en generel forhøjelse af lovenes bødesatser. En forhøjelse af bødeniveauet forventes at have en præventiv effekt. Der kan endvidere være afledte positive konsekvenser for det danske transporterhverv ved reduceret ulovlig cabotagekørsel.

Baggrunden for forslaget er Cabotageudvalgets rapport fra maj 2013, hvori et konkret forslag til bødesatser er beskrevet.

Bødesatserne blev sidst forhøjet ved en ændring af godskørselsloven og busloven pr. 1. marts 2012. Bøderne havde på det tidspunkt ikke været reguleret siden begyndelsen af 1980’erne, hvorfor der var behov for en pristalsregulering.

Med lovforslaget foreslås det at indføre bøder på 5.000 kr. for mindre alvorlige overtrædelser, på 15.000 kr. for alvorlige overtrædelser og på 35.000 kr. for meget alvorlige overtrædelser. Herved indføres der en differentiering af bødesatserne, således at der sikres en større proportionalitet mellem overtrædelsen og bødens størrelse. Til sammenligning ligger de nuværende bødesatser mellem 1.000 kr. og 25.000 kr. alt afhængig af overtrædelsens art.

Bødesatserne gælder både danske og udenlandske vognmænds overtrædelser af gods- og buskørselslovene.

Der foreslås indført forhøjede bøder på de fleste områder, f.eks. en bøde på 35.000 kr. for udførsel af mere end tre cabotageture inden for syv dage, som i dag ville udløse en bøde på 10.000 kr. Det foreslås endvidere, at bøder kan være større end 35.000 kr., hvis der er tale om skærpende omstændigheder, f.eks. at der er kørt ulovligt gennem længere tid, eller der er tale om gentagne overtrædelser.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg anbefale forslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.10.13
1. behandling
21.11.13
2. behandling
17.12.13
3. behandling
19.12.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.10.13
Afstemning start
07.11.13
Afstemning slut
18.12.13

Emneord: bødesatser buskørsel godskørsel

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 165: Godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

04.04.2016 B 131: Ændring af godskørselsloven, så hele vogntog kan tilbageholdes

27.03.2015 B 142: Ændring af godskørselsloven så hele vogntog kan tilbageholdes

28.01.2015 B 61: Indtægtsregulering af bøder

17.12.2014 L 102: Forhøjelse af straffen for overtrædelser af grovere karakter af anmeldelsespligten til Register for Udenlandske Tjenesteydere

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?