L 174: Anvendelse af egne chauffører, ophævelse af chaufførudlånsordningen, aflønning af chaufførvikarer, udvidet anvendelse af Overenskomstnævnet, ændring af domstolsprøvelse i visse sager (Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel. (Anvendelse af egne chauffører, ophævelse af chaufførudlånsordningen, aflønning af chaufførvikarer, udvidet anvendelse af Overenskomstnævnet, ændring af domstolsprøvelse i visse sager).)

L 174: Vilkår for chauffører

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 174

Fremsat af: Transportminister Magnus Heunicke (S)

Fremsat dato: 26.03.2015

Vedtaget dato: 27.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

L 174 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslagets formål er at justere godskørselsloven og buskørselsloven med henblik på at sikre, at chauffører, der udfører kørsel i henhold til en dansk vejtransporttilladelse, skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Baggrunden for lovforslaget er Finanslovsaftalen for 2015, hvor regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten indgik en aftale om ”Styrket indsats mod social dumping”. Det blev i den forbindelse aftalt, at chauffører, der udfører godskørsel i henhold til en dansk godskørselstilladelse, skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

Med lovforslaget foreslås det for det første at præcisere, at en chauffør skal være ansat i den virksomhed, som tilladelsen er udstedt til. Denne præcisering af gældende ret har været nødvendig for at undgå, at chauffører fra udenlandske datterselskaber anvendes til kørsel på dansk område i dansk indregistrerede køretøjer, uden at danske løn- og arbejdsvilkår følges.

Det foreslås for det andet, at muligheden for at anvende lånte chauffører fra en anden tilladelsesindehaver ophæves. Det vil således alene være muligt at anvende en chauffør ansat i den virksomhed, som har fået udstedt tilladelsen eller en chaufførvikar fra en af Trafikstyrelsen godkendt chaufførvikarvirksomhed. Udlånsordningen foreslås ophævet med henblik på at skabe overensstemmelse med EU-retten.

Det foreslås for det tredje at indføre lovhjemmel til at kræve, at chaufførvikarvirksomheder fra andre EU-lande end Danmark følger bestemmelserne om løn, overarbejde, feriepenge og pension i gældende danske kollektive overenskomster for chauffører, hvis chaufførvikaren er udlejet til kørsel på dansk område med et dansk indregistreret køretøj.

Endelig foreslås det at forbedre muligheden for at kontrollere og håndhæve reglerne om aflønning af chaufførvikarer. Det foreslås således, at der skabes hjemmel til at kræve indsendelse af dokumentation for aflønning af chaufførvikarer fra udenlandske chaufførvikarvirksomheder. Det foreslås i den forbindelse at indføre mulighed for at høre overenskomstparterne og overenskomstnævnet om udenlandske chaufførvikarvirksomheders aflønning af chaufførvikarer. Hvis den udenlandske chaufførvikarvirksomhed ikke følger bestemmelser om løn, overarbejde, feriepenge og pension i gældende danske kollektive overenskomster for chauffører, foreslås det, at godkendelsen skal kunne tilbagekaldes administrativt. Det foreslås desuden, at prøvelse af tilbagekaldelsen sker i den borgerlige retsplejes former.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.15
1. behandling
16.04.15
2. behandling
21.05.15
3. behandling
26.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.15
Afstemning start
02.04.15
Afstemning slut
26.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Transportudvalget den 19. maj 2015

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?