Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 112: Forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer og af lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer. (Kontrolsyn af erhvervskøretøjer på firmaadressen, finansiering af tilsyn, videregivelse af data til kommercielle formål, bødestraf til ejer eller bruger for ikke at fremstille køretøj til syn, m.v.).

L 112: Forslag til lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer og af lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer. (Kontrolsyn af erhvervskøretøjer på firmaadressen, finansiering af tilsyn, videregivelse af data til kommercielle formål, bødestraf til ejer eller bruger for ikke at fremstille køretøj til syn, m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 112

Fremsat af: Henrik Dam Kristensen (S)

Fremsat dato: 14.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

L 112 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget har som hovedformål at skabe et hjemmelsgrundlag for, at Trafikstyrelsens kontrolsyn af synede køretøjer i langt højere grad kan ske på grundlag af en risikovurdering, så Trafikstyrelsen kan sætte ind med kontrolsyn der, hvor det har den største effekt.

Dette formål søges for det første opnået ved at muliggøre en bredere anvendelse af provenuet fra det gebyr, som køretøjsejere gennem syns- og omsynsvirksomhederne betaler til staten pr. syn/omsyn til trafiksikkerhedsformål. Dermed bliver det f.eks. muligt sammen med politiet at foretage flere syn ved vejsiden end i dag og derved imødegå den nuværende tendens til, at der konstateres flere fejl på de lastbiler, der kontrolleres på vejene. Samtidig nedsættes gebyret fra 22 kr. til 19 kr. pr. syn/omsyn.

For det andet etableres en hjemmel til, at Trafikstyrelsen i en periode på op til 4 uger efter et syn/omsyn får mulighed for uden retskendelse at foretage uanmeldt kontrolsyn af synede erhvervskøretøjer på virksomhedsarealer mv.

For det tredje etableres der hjemmel til mod indtægtsdækning at overføre data fra Trafikstyrelsens registre til virksomheders videre kommercielle udnyttelse. Der er nu kommerciel efterspørgsel efter sådanne data, fx fra autobranchen.

Endelig præciseres i lovforslaget, at administrative bødeforelæg kan udstedes til såvel den registrerede ejer som den registrerede bruger af et køretøj, hvis køretøjet ikke fremstilles til syn efter indkaldelse. Dette er en præcisering efter lovbehandlingen i foråret 2011 vedr. administrative bøder.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.03.12
1. behandling
27.03.12
2. behandling
15.05.12
3. behandling
29.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.03.12
Afstemning start
08.05.12
Afstemning slut
28.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?