L 111: Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af gebyrordning m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. (Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af gebyrordning m.v.).)

L 111: Salg af fyrværkeri

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 111

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 15.01.2014

Vedtaget dato: 18.03.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 111 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Fyrværkeri

Formålet med forslaget er at mindske gener ved brug af fyrværkeri. Hvis det vedtages, kan man kan bruge fyrværkeri fra 27. december til 1. januar. Og der kan købes fyrværkeri fra 15. december til 31. december. 

Undersøgelse af fyrværkeris sikkerhed skal ske for importørs eller fabrikants regning, men kun hvis der opdages problemer med det.

Loven skal træde i kraft 1. juli 2014 og forventes at koste det offentlige 500.000 kr. årligt.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at mindske generne fra fyrværkeri for mennesker og dyr. Dette skal ske ved at indskrænke salgs- og anvendelsesperioden for fyrværkeri til forbrugere.

I dag er det tilladt at anvende fyrværkeri fra 1. december til 5. januar, og det er tilladt at sælge det fra 1. december til 31. december.

Det foreslås at indskrænke anvendelsesperioden, så den fremover bliver fra 27. december til 1. januar. Det giver fortsat mulighed for en festlig fejring af nytåret med fyrværkeri, men reducerer perioden med gener for mennesker og dyr til få dage.

Salgsperioden foreslås fastsat til perioden fra 15. december til 31. december. Det er vurderingen, at det nuværende sikkerhedsniveau dermed kan fastholdes, mens en kortere salgsperiode vil kunne give større pres på håndteringen i forbindelse med salget og dermed øge risikoen. Denne ændring vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser for erhvervslivet, da langt størstedelen af fyrværkeriet i dag sælges inden for den foreslåede salgsperiode.

Endelig indebærer lovforslaget en omlægning af opkrævningen af omkostninger ved eksterne undersøgelser af fyrværkeriartikler. Omlægningen medfører, at betalingen fremadrettet målrettes de virksomheder, der meddeles et påbud eller forbud, således at virksomheder, der lever op til sikkerhedskravene ikke pålægges omkostninger.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.01.14
1. behandling
23.01.14
2. behandling
13.03.14
3. behandling
18.03.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.01.14
Afstemning start
22.01.14
Afstemning slut
17.03.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 27. februar 2014

Emneord: fyrværkeri

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?