L 186: Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v., straffeloven og retsplejeloven. (Styrket indsats mod mobiltelefoner i fængsler m.v.).)

L 186: Mobiler i fængsler

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 186

Fremsat af: Justitsminister Søren Pind (V)

Fremsat dato: 04.05.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 186 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har til formål at styrke indsatsen mod mobiltelefoner i kriminalforsorgens institutioner på flere måder, herunder ved at åbne mulighed for anvendelse af kropsscannere i kriminalforsorgens institutioner, ved indførelse af obligatorisk disciplinærstraf og udgangskarantæne til indsatte, der overtræder forbuddet mod mobiltelefoner, ved skærpelse af straffen for andres indsmugling af mobiltelefoner til indsatte og ved udvidelse af strafansvaret for uretmæssig medtagelse af en mobiltelefon til at omfatte både besøgende og andre personer.

Baggrunden for forslaget er, at der hvert år bliver fundet et betydeligt antal mobiltelefoner i kriminalforsorgens institutioner. Der er derfor behov for mere effektive midler mod indsmugling af ulovlige genstande i institutionerne, ligesom sanktionerne på området i højere grad bør afspejle overtrædelsernes grovhed.

Lovforslaget indeholder på den baggrund forslag til ændringer af relevante bestemmelser i straffuldbyrdelsesloven, straffeloven og retsplejeloven.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.05.16
1. behandling
10.05.16
2. behandling
31.05.16
3. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.05.16
Afstemning start
11.05.16
Afstemning slut
02.06.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?