L 100: Tilbud til børn i alderen 0-2½ år (Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Tilbud til børn i alderen 0-2½ år).)

L 100: Friskoletilbud til 0-2½ årige børn

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 100

Fremsat af: Undervisningsminister Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 12.12.2013

Vedtaget dato: 10.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Undervisningsministeriet

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 100 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Helhedshensyn for 0-2½ årige

Forslaget ændrer vilkårene for frie grundskoler, der under den gamle lov har ret til at have pasning af børn i alderen 2½ og op til børnehaveklassealderen. Den ret ville så gælde ned til 0-årige børn, hvis udgifterne ellers kan mødes af forældres betaling og andre tilskud. Betalingskravet findes allerede i loven for 2½-årige, forslaget ændrer kun aldersgrænsen.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Ministeriet finder, at der bør anlægges et helhedssyn på børns læring, udvikling og trivsel. Frie grundskoler har i dag mulighed for at etablere og drive privatinstitutioner og private pasningsordninger for børn, der er fyldt 2½ år, men endnu ikke begyndt i børnehaveklassen. Udvides denne adgang til også at omfatte de mindste børn i 0-2½-årsalderen, vil skolerne i højere grad kunne skabe sammenhængende lærings-, udviklings- og trivselsforløb for børnene.

Ministeriet foreslår på den baggrund, at den bestående adgang for de frie grundskoler til at etablere og drive privatinstitutioner og private pasningsordninger for børn, der er mindst 2 år og 6 måneder, men endnu ikke begyndt i børnehaveklassen, udstrækkes til også at gælde børn under 2 år og 6 måneder og dermed bringes til at omfatte alle børn, som endnu ikke er begyndt i børnehaveklassen. Bortset herfra indebærer lovforslaget ingen realitetsændringer i forhold til gældende ret.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. august 2014, dvs. med virkning fra skoleåret 2014-15.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.12.13
1. behandling
16.01.14
2. behandling
08.04.14
3. behandling
10.04.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.12.13
Afstemning start
19.12.13
Afstemning slut
09.04.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 18. marts 2014

Emneord: friskoler

Relaterede forslag:

19.11.2015 L 63: Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer

09.10.2014 L 32: Fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.

12.12.2013 L 99: Ret til at danne elevråd m.v.

02.10.2013 B 6: Større frihedsgrader for frie skoler

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?