L 12: Forlængelse af perioden for frikommuneforsøg (Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøg).)

L 12: Forlængelse af frikommuneforsøg

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 12

Fremsat af: Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)

Fremsat dato: 08.10.2014

Vedtaget dato: 11.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 12 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Forlængelse af frikommuneforsøg

Regeringen vil forlænge det forsøg med frikommuner, der blev igangsat 1. januar 2012. Det var meningen, at det skulle afsluttes 31. december 2015. Hvis loven vedtages, bliver forsøget forlænget til 30. juni 2017.

Formålet med forsøgene er blandet andet, at reformere den offentlige sektor med fokus på tillid, ledelse, faglighed og afbureaukratisering. I alt 9 kommuner er med i forsøget og du kan se kommunernes projekter her.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget ønsker regeringen at skabe mulighed for, at de forsøg, som de ni frikommuner har haft mulighed for at igangsætte under frikommuneforsøget, kan videreføres frem til den 30. juni 2017.

Lovforslaget er en del af udmøntningen af regeringens og KLs aftale af 3. juni 2014 om kommunernes økonomi for 2015.

Det fremgår bl.a. af aftalen, at regeringen vil søge tilslutning til, at igangværende frikommuneforsøg kan videreføres indtil medio 2017. Efter den gældende lov om frikommuner m.v. udløber frikommuneforsøget den 31. december 2015. Med en forlængelse kan forsøgene fortsætte, mens frikommunerne i foråret 2016 evaluerer forsøgene, og regeringen og Folketinget efterfølgende beslutter, hvilke forsøg der skal føre til lovændringer, som kan komme alle 98 kommuner til gavn.

En forlængelse med 18 måneder forventes at give de nødvendige tidsmæssige rammer for frikommunernes evalueringer af de enkelte forsøg, den tværgående opsamling herpå, den politiske opfølgning og endelig den eventuelle lovgivningsmæssige udmøntning.

Forlængelsen vil give mulighed for, at frikommunerne ikke skal afvikle forsøg, der er politisk ønske om skal føre til lovændringer til glæde for alle landets kommuner. Det vil bidrage til en mere smidig og ubureaukratisk overgang ved forsøg, der måtte give anledning til ændret regulering for alle 98 kommuner.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. januar 2015.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.10.14
1. behandling
31.10.14
2. behandling
09.12.14
3. behandling
11.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.10.14
Afstemning start
15.10.14
Afstemning slut
10.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 4. december 2014

Emneord: frikommuner

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?