Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 188: Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne (Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner. (Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne).)

L 188: Yderligere forsøgsmuligheder for frikommunerne

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 188

Fremsat af: Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 20.03.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 188 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget ønsker regeringen at etablere yderligere hjemler til forsøg i de ni udvalgte frikommuner.

Lovforslaget bygger således videre på det fundament for forsøg i frikommunerne, som blev skabt med Folketingets vedtagelse af lov om frikommuner, der trådte i kraft den 1. juli 2012, og lov om ændring af lov om frikommuner mv., der trådte i kraft den 1. januar 2013.

Lovforslaget indeholder forslag til yderligere hjemler til konkrete forsøg i frikommunerne på en række forskellige områder. Lovforslagets hjemler til yderligere forsøg i frikommunerne er baseret på ansøgninger om nye forsøg, som kommunalbestyrelserne i frikommunerne har indsendt i navnlig frikommuneforsøgets fjerde ansøgningsrunde.

Herudover indeholder lovforslaget hjemler til udmøntning af ansøgninger om forsøg fra de samarbejder med frikommunerne om udvalgte centrale kommunale velfærdsområder, som regeringen tog initiativ til at etablere i foråret 2012.

Lovforslagets hjemler til nye forsøg vedrører en række forskellige områder. Som eksempler kan nævnes forsøg med etablering af seniorjob i private virksomheder, forsøg med afskaffelse af kontantkasser i borgerservice, forsøg med etablering af partnerskabsprojekt i sundhedssektoren med fokus på tidlig indsats og inddragelse af udsatte borgere i sammenhængende patientforløb og forsøg med individuelt iværksætterforløb af op til 12 ugers varighed for nye iværksættere, der har oprettet egen virksomhed.

Som det er tilfældet med de gældende forsøgshjemler, er der efter lovforslaget i de fleste tilfælde krav om, at den relevante ressortminister godkender kommunalbestyrelsens forsøgsønsker i henhold til frikommunens ansøgning, inden forsøg kan iværksættes. En række af lovforslagets forsøgshjemler giver dog kommunalbestyrelserne i frikommunerne adgang til at træffe beslutning om at iværksætte forsøg uden forudgående godkendelse.

Lovforslaget foreslås at træde i kraft den 1. juli 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.03.13
1. behandling
05.04.13
2. behandling
28.05.13
3. behandling
30.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.03.13
Afstemning start
29.04.13
Afstemning slut
29.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?