L 110: Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer (Forslag til lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt og ligningsloven. (Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer).)

L 110: Manipulation af idrætskonkurrencer

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 110

Fremsat af: Kulturminister Marianne Jelved (RV)

Fremsat dato: 14.01.2015

Vedtaget dato: 16.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Kulturministeriet

Udvalg: Kulturudvalget (KUU)

L 110 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Forslaget har til formål at indføre regler til bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer.

Kulturministeren nedsatte i marts 2013 en arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra relevante ministerier og myndigheder, idrætsorganisationer, spiludbydere og spiller­foreninger, som skulle udrede, om de gældende regler m.v. vedrørende matchfixing er tilstrækkelige, og om der er behov for nye initiativer på området. I det omfang arbejdsgruppen vurderede, at der var behov for yderligere tiltag, skulle arbejdsgruppen komme med forslag hertil. Lovforslaget gennemfører de af arbejdsgruppens anbefalinger, som kræver lovgivning.

Forslaget indeholder en ændring af lov om fremme af dopingfri idræt og en ændring af ligningsloven.

Lovforslaget kriminaliserer bestikkelse inden for idrætten, og reglerne om nægtelse af fradrag for virksomhedernes udgifter til bestikkelse udvides, så de også omfatter bestikkelse inden for idrætten.

Lovforslaget lægger endvidere op til, at idrætsorganisationer forpligtes til at indføre og håndhæve bestemmelser om bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer som vilkår for at kunne modtage lovbestemte tilskud.

Desuden indeholder forslaget en bemyndigelse til Kulturministeren til at fastsætte nærmere regler om placeringen af et sekretariat for en platform for koordinering af bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer.

Endelig indebærer forslaget, at lov om fremme af dopingfri idræt udvides til at dække integritetsspørgsmål inden for idrætten. På den baggrund ændres lovens titel til lov om fremme af integritet i idrætten.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til lovforslaget, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.01.15
1. behandling
20.01.15
2. behandling
14.04.15
3. behandling
16.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.01.15
Afstemning start
21.01.15
Afstemning slut
16.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 25. marts 2015

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 25. marts 2015

Emneord: matchfixing

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?