Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 117: Elektronisk register over dopingsanktionerede (Forslag til lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt. (Elektronisk register over dopingsanktionerede).)

L 117: Elektronisk register over dopingsanktionerede

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 117

Fremsat af: Kulturminister Marianne Jelved (RV)

Fremsat dato: 16.01.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Kulturministeriet

Udvalg: Kulturudvalget (KUU)

L 117 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget er et led i regeringens udspil fra juni 2012 om iværksættelse af otte konkrete initiativer til bekæmpelse af doping i motions- og fitnesscentre. Forslaget har til formål at tilvejebringe en udtrykkelig lovhjemmel til, at oplysninger om en dopingsanktion kan videregives til relevante parter, således at det bliver muligt at få udelukket dopingmisbrugere fra træning i de motions- og fitnesscentre, som er undergivet dopingkontrol, samt i idrætsorganisationer og -foreninger.

Der stilles konkret forslag om etablering af et såkaldt hit-/no hit-register, hvor idrætsorganisationer og -foreninger samt de parter, som har indgået en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark om bekæmpelse af doping, i forbindelse med indmeldelse af nye medlemmer kan tjekke, om vedkommende har en verserende dopingsanktion, som gør, at vedkommende ikke kan optages som medlem. Forslaget giver mulighed for, at man kan tjekke nye medlemmer, uden at der er tale om en forpligtelse hertil. Det er tillige muligt at tjekke eksisterende medlemmer.

Det forventes, at lovforslaget blandt andet vil være med til at skabe et trygt og sikkert træningsmiljø i idrætsforeningerne og motions- og fitnesscentrene med dopingkontrol, samt at det i samspil med de øvrige tiltag i regeringens udspil vil skærpe den nuværende bekæmpelse af doping i motions- og fitnesscentre.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til bemærkningerne til lovforslaget, skal jeg anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
16.01.13
1. behandling
24.01.13
2. behandling
04.04.13
3. behandling
09.04.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
16.01.13
Afstemning start
13.03.13
Afstemning slut
08.04.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?