Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 175: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om afgift af elektricitet og lov om påligning af indkomstskat til staten. (Nedlæggelse af Center for Energibesparelser).

L 175: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om afgift af elektricitet og lov om påligning af indkomstskat til staten. (Nedlæggelse af Center for Energibesparelser).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 175

Fremsat dato: 25.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)

L 175 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:

Forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om afgift af elektricitet og lov om påligning af indkomstskat til staten (Nedlæggelse af Center for Energibesparelser)

(Lovforslag nr. L 175)

Lovforslaget fremsættes på dette sene tidspunkt, fordi det udmønter en del af energiaftalen af 22. marts 2012. Det har derfor ikke været muligt at fremsætte forslaget tidligere.

Med lovforslaget foreslås det, at Center for Energibesparelser (Go´Energi) nedlægges.

I energiaftalen indgår en betydelig styrkelse af energispareindsatsen i perioden frem til og med 2020, herunder ikke mindst energiselskabernes energibesparelsesforpligtelser. Herudover indgår en række konkrete politiktiltag målrettet energieffektivisering.

Dette skal ifølge aftalen finansieres ved afvikling af kampagne- og informationsaktiviteter i Center for Energibesparelser (Go´Energi) og omprioritering af hertil knyttede midler. De resterende midler og aktiviteter i Center for Energibesparelser overflyttes til Energistyrelsen, og der gennemføres en analyse med henblik på at vurdere, hvilke af disse aktiviteter, der skal videreføres.

Lovforslaget indeholder herudover konsekvensændringer af lov om afgift på elektricitet og lov om ændring af lov om påligning af indkomstskat til staten.

Lovforslaget indeholder EU-retlige aspekter, idet enkelte af de opgaver, centeret har løst, gennemfører EU-regulering. Det drejer sig om EU DIR nr. 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energikilder art. 14, direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger, art. 3 og art. 9 og direktiv 2009/125/EF af 21. oktober 2009 om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energirelaterede produkter, art. 7, art. 13 og 14. Disse opgaver vil blive videreført af Energistyrelsen.

Lovforslaget vurderes ikke at have erhvervsøkonomiske konsekvenser.

Lovforslaget medfører ingen miljømæssige konsekvenser.

Idet der i øvrigt henvises til lovforslaget med bemærkninger, anbefales forslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.04.12
1. behandling
10.05.12
2. behandling
06.06.12
3. behandling
08.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.04.12
Afstemning start
14.05.12
Afstemning slut
07.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?