Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 174: Offentlig indsats over for jordforurening, der kan have skadelig virkning på vand eller natur, og nedlæggelse af Depotrådet m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om forurenet jord. (Offentlig indsats over for jordforurening, der kan have skadelig virkning på vand eller natur, og nedlæggelse af Depotrådet m.v.).)

L 174: Offentlig indsats over for jordforurening

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 174

Fremsat af: Miljøminister Ida Auken (SF)

Fremsat dato: 28.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Miljøministeriet

Udvalg: Miljøudvalget (MIU)

L 174 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Hovedformålet med lovforslaget er at sikre, at regionsrådet fremover systematisk inddrager arealer, hvor der er forurening eller forureningskilder, der kan have skadelig virkning på grundvand, overfladevand (vandløb, søer eller havet) eller internationale naturbeskyttelsesområder, under den offentlige undersøgelses- og afværgeindsats i lov om forurenet jord (jordforureningsloven).

Desuden indeholder lovforslaget regler, der sikrer, at den oversigt, som regionerne skal udarbejde over områderne for den offentlige indsats, stemmer overens med vandplanerne og naturplanerne, og at regionerne iværksætter den fornødne indsats for at opfylde indsatsprogrammerne i disse planer.

Disse tiltag sikrer samlet set, at den offentlige indsats efter jordforureningsloven er i overensstemmelse med planlægningen og prioriteringen af indsatserne i vandplanerne og naturplanerne.

Herudover foreslås det, at oplysninger om forureningskortlagte arealer fremover indføres i et digitalt, offentligt register i stedet for i matrikelregisteret, og at Depotrådet nedlægges og erstattes af et mere uformelt netværk.

Endelig indeholder lovforslaget en ændring, der betyder, at forsikringsdækningen for forureningsskader fra villaolietanke hæves fra 2 mio. kr. til 4,162 mio. kr. inkl. moms.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.02.13
1. behandling
12.03.13
2. behandling
07.05.13
3. behandling
14.05.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.02.13
Afstemning start
10.04.13
Afstemning slut
13.05.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?