L 109: Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond (Forslag til lov om ændring af lov om forskningsrådgivning m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om Højteknologifonden. (Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond).)

L 109: Følger af lov om innovationsfond

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 109

Fremsat af: Minister for forskning, innovation og videregående uddannelser Morten Østergaard (RV)

Fremsat dato: 15.01.2014

Vedtaget dato: 25.03.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Udvalg: Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (FIV)

L 109 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Den 3. oktober 2013 indgik regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en aftale om Danmarks Innovationsfond – fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.

Med lovforslaget implementeres dele af den politiske aftale, jf. også den samtidige fremsættelse af lovforslag nr. L 107 og L 108. Det Strategiske Forskningsråd og Højteknologifonden nedlægges, og der ændres en række bestemmelser i lov om forskningsrådgivning m.v. og forskellige andre love. Det foreslås bl.a., at Det Frie Forskningsråd overtager visse indstillings- og høringsopgaver, som i dag varetages af Det Strategiske Forskningsråd. Endvidere foreslås det at ophæve lov om Højteknologifonden.

Det foreslås endvidere, at Danmarks Forskningspolitiske Råd får udvidet sit mandat til foruden forskning også at omfatte teknologiudvikling og innovation. Rådet får desuden til opgave at udarbejde overordnede evalueringer af forsknings- og innovationssystemet.

Loven foreslås at træde i kraft den 1. april 2014. Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige og hurtige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.01.14
1. behandling
28.01.14
2. behandling
18.03.14
3. behandling
25.03.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.01.14
Afstemning start
22.01.14
Afstemning slut
24.03.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Uddannelses- og Forskningsudvalget den 11. marts 2014

Emneord: innovation innovationsfond

Relaterede forslag:

15.01.2014 L 108: Ændringer som følge af lov om Danmarks Innovationsfond mv.

15.01.2014 L 107: Lov om Danmarks Innovationsfond

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?