L 157: Udvidelse af forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsmæssige oplysninger ved tegning m.v. af forsikringer og pensioner (Forslag til lov om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser. (Udvidelse af forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsmæssige oplysninger ved tegning m.v. af forsikringer og pensioner).)

L 157: Helbred og forsikringer

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 157

Fremsat af: Justitsminister Søren Pind (V)

Fremsat dato: 31.03.2016

Vedtaget dato: 31.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

L 157 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at udvide det gældende forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsoplysninger ved tegning mv. af forsikringer og pensioner, så forsikringsselskaber og pensionskasser fremover ikke må anvende helbredsoplysninger om en forsikrings- eller pensionstagers slægtninge i forbindelse med tegning mv. af henholdsvis forsikringer og pensioner.

Forsikringsselskaber og pensionskasser bør alene modtage og behandle oplysninger, som er nødvendige og relevante for indgåelse af en aftale. Samtidig bør raske personer ikke fratages muligheden for at tegne forsikring og pension på et grundlag, som er fejlagtigt og mangelfuldt. Det foreslås derfor, at det gældende forbud mod indhentelse og anvendelse af visse helbredsoplysninger ved tegning mv. af forsikringer og pensioner udvides, så forsikringsselskaber og pensionskasser fremover ikke må anvende helbredsoplysninger om en forsikrings- eller pensionstagers slægtninge i forbindelse med tegning mv. af henholdsvis forsikringer og pensioner.

Forsikringsaftaleloven og lov om tilsyn med firmapensionskasser indeholder i dag ingen begrænsning af forsikringsselskabers og pensionskassers brug af oplysninger om tidligere og aktuelle sygdomsforløb hos forsikrings- eller pensionstagere og deres slægtninge i forbindelse med indgåelse eller ændring af en forsikrings- eller pensionsaftale.

Oplysninger om slægtninges helbredstilstand vil imidlertid ofte mangle validitet, da hverken forsikrings- eller pensionstageren eller selskaberne har adgang til forsikrings- eller pensionstagerens slægtninges lægejournaler mv. Oplysningerne stammer således fra forsikrings- eller pensionstageren selv, som kun meget sjældent vil have fuldstændig viden om eventuelle sygdomsforløb hos pågældendes slægtninge.

Samtidig har man lægefagligt kunnet konstatere, at der langt fra i alle tilfælde vil være risiko for, at personer udvikler en sygdom, selvom de arveligt måtte være disponeret herfor. Det store fokus på forebyggelse har desuden medført, at langt de fleste arvelige sygdomme bremses og behandles, før de udvikler sig.

Endelig er der tale om følsomme oplysninger, som alene bør behandles, såfremt det er nødvendigt og relevant.

Det foreslås på denne baggrund, at det fremover ikke skal være tilladt for forsikringsselskaber og pensionskasser at anmode om, indhente eller modtage og bruge oplysninger om slægtninges aktuelle eller tidligere helbredstilstand ved forsikrings- og pensionstegning mv.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
14.04.16
2. behandling
24.05.16
3. behandling
26.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
26.05.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?