Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 169: Forslag til lov om ændring af lov om forpligtende kommunale samarbejder og lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder. (Dispensationsmuligheder og øgede muligheder for at udpege nye forpligtende kommunale samarbejder).

L 169: Forslag til lov om ændring af lov om forpligtende kommunale samarbejder og lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder. (Dispensationsmuligheder og øgede muligheder for at udpege nye forpligtende kommunale samarbejder).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 169

Fremsat af: Margrethe Vestager (RV)

Fremsat dato: 25.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

L 169 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Med lovforslaget foreslås i overensstemmelse med regeringens aftale af 14. marts 2012 med de øvrige partier i aftalen om den kommunale inddeling pr. 1. januar 2007 (Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti) følgende ændringer af lov om forpligtende kommunale samarbejder og af lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af for­pligtende kommunale samarbejder:

1) Der etableres hjemmel til, at økonomi- og indenrigsministeren kan meddele kommuner i forpligtende kommunale samarbejder dispensation til at udvide samarbejdet med flere opgaver end dem, der er omfattet af loven.

2) Der etableres hjemmel til, at økonomi- og indenrigsministeren kan meddele fastlandskommuner i forpligtende kommunale samarbejder dispensation til at undtage opgaver omfattet af loven fra det forpligtende kommunale samarbejde, så kommunerne i samarbejdet varetager opgaverne på egne vegne (hjemtagelse). Denne dispensationsmulighed findes allerede for kommuner, der udgør en ø, og som deltager i forpligtende kommunale samarbejder.

3) Ved udpegningen af nye forpligtende kommunale samarbejder ophæves det nugældende krav om, at de deltagende kommuner skal være nabokommuner. Der gælder fortsat et krav om, at samarbejdet mellem de pågældende kommuner under hensyn til opgavernes art og kommunernes geografiske placering i forhold til hinanden er hensigtsmæssigt.

Forslagets sene fremsættelse skyldes, at der først medio marts har kunnet indgås den nødvendige politiske aftale om lovændringerne mellem partierne i aftalen om den kommunale inddeling pr. 1. januar 2007. Hertil kommer, at forslaget af hensyn til kommunernes opgavevaretagelse bør gennemføres i denne samling.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.04.12
1. behandling
10.05.12
2. behandling
07.06.12
3. behandling
12.06.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.04.12
Afstemning start
14.05.12
Afstemning slut
11.06.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?