Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 113: Krav om billedlegitimation og skiltning herom samt forbud mod reklame for tobaksvarer på internettet for specialbutikker (Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v. (Krav om billedlegitimation og skiltning herom samt forbud mod reklame for tobaksvarer på internettet for specialbutikker).)

L 113: Krav om billedlegitimation og skiltning herom samt forbud mod reklame for tobaksvarer på internettet for specialbutikker

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 113

Fremsat af: Minister for sundhed og forebyggelse Astrid Krag (SF)

Fremsat dato: 10.01.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Udvalg: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)

L 113 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget tager afsæt i regeringens overordnede målsætning om at forebygge sygdomme, om at fremme større lighed i sundhedstilstanden og om at bekæmpe rygning blandt unge.

Lovforslagets ene del om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år følger op på regeringsgrundlaget »Et Danmark, der står sammen« fra oktober 2011 og er en udmøntning af den politiske aftale af 21. april 2012 om en styrket forebyggelsesindsats på tobaksområdet og om rygestop mellem regeringen og Enhedslisten. Med henblik på en øget håndhævelse af forbuddet mod salg af tobak og alkohol til unge under 18 år foreslås følgende justeringer af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år:

• Pligt til at forlange gyldigt billedlegitimation fremvist ved detailsalg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer, hvis sælgeren er tvivl om, at kunden opfylder gældende aldersgrænser.
• Krav om at butikker, hvor der foregår detailsalg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer, ved synlig skiltning skal informere om, at salg af tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer kun kan finde sted ved forevisning af gyldig billedlegitimation, hvis sælgeren er i tvivl om, at kunden opfylder gældende aldersgrænser.
• Ca. en fordobling af bødestørrelserne ved overtrædelse af forbud mod salg af tobak og alkohol til unge under 18 år – dvs. til 5.000 kr., 10.000 kr. og 20.000 kr. for henholdsvis 1., 2. og 3. gangstilfælde.
Med henblik på at bringe den danske retstilstand i overensstemmelse med tobaksreklamedirektivet foreslås følgende justering af lov om forbud mod tobaksreklame m.v.:

• Adgangen til at reklamere på internettet for salgssteder, der har specialiseret sig i salg af piber, pibetobak og cigarer, ophæves.
Ændringerne træder ifølge lovforslaget i kraft den 1. september 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og bemærkningerne hertil, skal jeg på regeringens vegne anbefale lovforslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
10.01.13
1. behandling
18.01.13
2. behandling
14.03.13
3. behandling
19.03.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
10.01.13
Afstemning start
26.01.13
Afstemning slut
18.03.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?