L 134: Hold af ræve (ophævelse af revisionsbestemmelse) (Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve. (Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.).)

L 134: Hold af ræve (revisionsbestemmelse)

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 134

Fremsat af: Fødevareminister Dan Jørgensen (S)

Fremsat dato: 06.02.2014

Vedtaget dato: 10.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

L 134 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Opdræt af ræve forbydes

Forslaget bygger på en eksisterende lov fra 2009, der forbød, at man kunne holde ræve som husdyr for at opdrætte dem til pelsproduktion eller at træne jagthunde til gravjagt (dvs. en type jagt, hvor hunden sendes i en rævegrav for at jage ræven ud, så jægeren kan skyde den). I 2009 føjede Dyreetisk Råd dog også en revisionsbestemmelse på, nemlig at senest i 2014 skulle Folketinget se på, om forbuddet skulle opretholdes for træningsræve. Gravjagt tjener formål til at kontrollere bestanden, og derfor var argumenterer mere komplekst end for pelsrævene. Rådet kom med en udtalelse imod i 2010, der kom til høring, og dette forslag retter altså på den eksisterende

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Det foreslås, at revisionsbestemmelsen i § 5 i lov om forbud mod hold af ræve ophæves, således at forbuddet mod hold af ræve opretholdes for enhver form for landbrugsmæssigt og andet erhvervsmæssigt rævehold samt hold af ræve med henblik på enhver form for træning af hunde til gravjagt eller andre jagtmæssige formål.

Revisionsbestemmelsen blev indsat ved lovens vedtagelse for at give Folketinget lejlighed til at tage stilling til, om hold af ræve til træning af hunde til gravjagt skulle være tilladt efter den 31. december 2016, hvor udfasningsperioden for hold af ræve udløber.

Revisionsbestemmelsen foreslås ophævet på baggrund af Det Dyreetiske Råds udtalelse om jagt fra 2010, hvoraf det fremgår, at rådet har stærke betænkeligheder vedrørende velfærden for ræve, der holdes med henblik på træning af hunde til gravjagt, både under opstaldningen og ved brug i træningsgravene.

Endvidere foreslås privates hold af ræve som familiedyr undtaget fra forbuddet mod hold af ræve, da sådant hold af ræve kan ske under tilstrækkelig hensyntagen til rævenes behov.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.02.14
1. behandling
20.02.14
2. behandling
01.04.14
3. behandling
10.04.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.02.14
Afstemning start
13.02.14
Afstemning slut
09.04.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 19. marts 2014

Emneord: ræve

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?