Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 102: Omdannelse af Fornyelsesfonden til Markedsmodningsfonden m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse. (Omdannelse af Fornyelsesfonden til Markedsmodningsfonden m.v.).)

L 102: Omdannelse af Fornyelsesfonden til Markedsmodningsfonden m.v.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 102

Fremsat af: Annette Vilhelmsen (SF)

Fremsat dato: 12.12.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 102 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget følger op på aftalen indgået mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-reserven.

Formålet med forslaget er at omdanne Fornyelsesfonden til Markedsmodningsfonden. Dermed bygges der videre på de gode erfaringer fra Fornyelsesfondens hidtidige markedsmodningsindsats. Samtidig skabes der en klarere arbejdsdeling mellem fonden og de øvrige statslige innovationsordninger.

Med omlægningen sættes der øget fokus på at hjælpe særligt små og mellemstore virksomheder med at overkomme de barrierer, de oplever i markedsmodningsfasen. Det kan både ske ved at modne konkrete innovative produkter og serviceydelser, og ved at udvikle markeder gennem innovationsfremmende offentlig efterspørgsel samt andre former for offentligprivat samspil.

Markedsmodningsfond skal være med til at understøtte, at den offentlige sektor via sine betydelige indkøb i højere grad fremmer udviklingen af virksomheders innovative løsninger. Herved kan virksomhederne hurtigere få deres nye løsninger på markedet til gavn for jobskabelsen og eksporten, mens det for den offentlige sektor kan være med til at effektivisere og forbedre kvaliteten af den offentlige service.

Fondens midler skal fremadrettet anvendes inden for tre fokusområder:

1) Markedsmodning af virksomheders innovative produkter og serviceydelser,

2) Markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel, og

3) Markedsmodning gennem etablering eller deltagelse i partnerskaber, foreninger mv.

Fonden tilføres 135 mio. kr. årligt fra 2013-2015.

Fonden ledes af en professionel bestyrelse med erhvervsmæssig indsigt og med viden om markedsmodning, kommercialisering, grøn omstilling, indkøbspolitik i den offentlige sektor samt design og andre kreative erhverv.

Lovforslaget skønnes at have positive økonomiske konsekvenser for erhvervslivet, da fonden forventes at styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

Af hensyn til at midlerne kan komme ud og virke og skabe vækst og beskæftigelse, ønskes lovforslaget vedtaget, så det kan træde i kraft 1. februar 2013.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.12.12
1. behandling
15.01.13
2. behandling
05.02.13
3. behandling
07.02.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.12.12
Afstemning start
17.01.13
Afstemning slut
06.02.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?