Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 102: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne. (Forenkling af rammeaftaler m.v. for de regionale undervisningstilbud).

L 102: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne. (Forenkling af rammeaftaler m.v. for de regionale undervisningstilbud).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 102

Fremsat af: Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 29.02.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 102 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Lovforslaget indebærer en forenkling af rammeaftalerne, som regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen indgår årligt om de regionale undervisningstilbud. Rammeaftalerne fastlægger regionsrådets forpligtelse til at stille det aftalte antal pladser på de regionale undervisningstilbud til rådighed for kommunerne og taksterne for brug af disse pladser m.v.

Lovforslaget indebærer desuden, at koordineringen i forbindelse med udarbejdelsen af rammeaftalerne flyttes fra regionsrådet til kommunalbestyrelserne i regionen. Det betyder, at kommunerne fx kan vælge at lægge det praktiske ansvar for arbejdet hos én af regionens kommuner eller i et fælles kommunalt regi. Det foreslås endvidere, at kommunernes forpligtelse til at udarbejde omfattende årlige redegørelser om det forvendte brug af pladser ophæves.

Ved lov nr. 201 af 13. marts 2011 om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Rammeaftaler m.v.) skete der en forenkling af rammeaftalerne inden for det sociale område m.v. og koordineringen i forbindelse med udarbejdelsen af rammeaftalerne blev flyttet fra regionsrådet til kommunalbestyrelserne i regionen.

Da de fleste lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud har en boafdeling m.v., der drives i henhold til lov om social service, vil det være uhensigtsmæssigt, hvis bestemmelserne om rammeaftaler er forskellige på specialundervisningsområdet og det sociale område.

Det foreslås derfor, at bestemmelserne om rammeaftaler på specialundervisningsområdet koordineres med de nye bestemmelser om rammeaftaler på det sociale område.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. maj 2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til det høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.02.12
1. behandling
23.03.12
2. behandling
19.04.12
3. behandling
24.04.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.02.12
Afstemning start
16.04.12
Afstemning slut
23.04.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?