Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 152: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Sekretariatsbetjening af Klagenævnet for vidtgående specialundervisning m.v.).

L 152: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Sekretariatsbetjening af Klagenævnet for vidtgående specialundervisning m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 152

Fremsat af: Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 11.04.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 152 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Med lovforslaget skabes der hjemmel til, at børne- og undervisningsministeren kan delegere sekretariatsfunktionerne for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen er landets øverste klageinstans og praksiskoordinerende myndighed på velfærdsområdet. Ankestyrelsen varetager desuden en del opgaver for Beskæftigelsesministeriet samt mindre opgaver for en række andre ministerier – herunder Ministeriet for Børn og Undervisning. Ankestyrelsen er således klageinstans for områder i forbindelse med bl.a. sager om folkeskolelovens bestemmelser om fripladstilskud og søskendetilskud. Herudover behandler Ankestyrelsen sager, som ligger tæt op af Klagenævnet for vidtgående specialundervisnings retsområde, navnlig sager under den sociale servicelov, hvor der skal tages stilling til, om børn og voksne skal have forskellige specialtilbud. Ankestyrelsen varetager desuden sekretariatsbetjeningen for tre selvstændige og uafhængige klagenævn.

Med henblik på at kvalificere sagsbehandlingen yderligere i klagesager om specialundervisning foreslås det, at det gøres muligt at delegere sekretariatsfunktionerne for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning fra Ministeriet for Børn og Undervisning til Ankestyrelsen.

Ved at delegere sekretariatsfunktionen for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning til Ankestyrelsen vil den forberedende sagsbehandling af specialundervisningssager blive behandlet i et miljø, der er professionaliseret i klagesagsbehandling, og som har stor erfaring i sager, som vedrører specialtilbudsområdet.

Baggrunden for forslaget er således, at det må antages, at der kan opnås en øget professionalisering af sagsforberedelsen og en bedre ressourceanvendelse ved at delegere sekretariatsbetjeningen af klagenævnet til Ankestyrelsen.

Den faglige ekspertise, der er til stede i sekretariatet for Klagenævnet for vidtgående specialundervisning, vil flytte med til Ankestyrelsen. Der vil således ikke ske en reduktion af medarbejderstaben.

Ved overførsel af sekretariatsfunktionerne for klagenævnet til Ankestyrelsen vil der blive etableret et netværksforum mellem Ministeriet for Børn og Undervisning og sekretariatet med henblik på at sikre en løbende dialog og erfaringsudveksling om specialundervisningsområdet, så klagenævnets sekretariat og de relevante fagkontorer i ministeriet kan fastholde og udbygge den vidensudveksling, som der er i dag på området.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til det høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
11.04.12
1. behandling
19.04.12
2. behandling
22.05.12
3. behandling
29.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
11.04.12
Afstemning start
16.04.12
Afstemning slut
28.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?