L 181: Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.).)

L 181: Fælles prøve i fysik/kemi mm

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 181

Fremsat af: Undervisningsminister Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 26.03.2015

Vedtaget dato: 27.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Undervisningsministeriet

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 181 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

I november 2014 blev folkeskoleforligskredsen enige om at iværksætte 12 initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver. Målet med initiativerne er, at folkeskolens prøver skal være tidssvarende og virkelighedsnære, så de i højere grad afspejler den virkelighed, som eleverne vil møde efter folkeskolen. Nærværende lovforslag gennemfører de to initiativer, der forudsætter ændringer i folkeskoleloven.

Der foreslås på den baggrund indført en ny bunden praktisk-mundtlig fælles prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse som erstatning for den nuværende bundne praktiske-mundtlige prøve i faget fysik/kemi. For at tilgodese de fagspecifikke færdigheder og viden i hvert af de tre fag, fysik/kemi, biologi og geografi, etableres samtidig en ny skriftlig prøve i faget fysik/kemi, der skal indgå i gruppen af udtræksfag placeret i fagblokken naturfag på linje med de nuværende skriftlige udtræksprøver i biologi og geografi. Formålet med de foreslåede prøver er at gøre flere elever interesserede i og motiverede for at søge videre uddannelse med fokus på naturvidenskab, samt at eleverne prøves i naturfaglige kompetencer i alle tre naturfag.

Elever i 10. klasse vil som konsekvens af, at prøven i fysik/kemi i 9. klasse erstattes af en fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, kun kunne aflægge 10. -klasseprøve i faget fysik/kemi og ikke som i dag også 9. -klasseprøven i fysik/kemi.

Med lovforslaget lægges der endvidere op til, at den nuværende bedømmelsesordning i forbindelse med folkeskolens skriftlige prøver ændres, således at prøver med skriftlig besvarelse på 9. og 10. klassetrin fremover alene bedømmes af én statsligt beskikket censor.

Der foretages endvidere en række mindre justeringer og præciseringer som opfølgning på folkeskolereformen, herunder om sammensætningen af skolebestyrelsen.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. august 2015. Forslaget om den nye bedømmelsesordning foreslås dog først at træde i kraft den 1. januar 2016. Den nye fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse vil først finde anvendelse fra skoleåret 2016/2017. Skolerne kan dog vælge at afholde den fælles prøve allerede ved prøveterminen maj-juni i skoleåret 2015/16. Konsekvensændringerne for 10. klasse vil også først finde anvendelse fra skoleåret 2016/17.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.15
1. behandling
10.04.15
2. behandling
19.05.15
3. behandling
26.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.15
Afstemning start
02.04.15
Afstemning slut
26.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 12. maj 2015

Emneord: folkeskolen eksaminer

Relaterede forslag:

19.11.2015 L 63: Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer

27.03.2015 B 133: Afstemninger om skolelukninger

26.03.2015 L 180: Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v.

30.01.2015 B 64: Bedre rammer for inklusion i folkeskolen

30.01.2015 B 63: Initiativer til at minimere mobning i skolen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?