Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 129: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Godkendelse af specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.).

L 129: Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Godkendelse af specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.).

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 129

Fremsat af: Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 28.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 129 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Det er regeringens målsætning, at vi skal have en faglig stærk folkeskole for alle. Det forudsætter en omstilling af folkeskolen, hvor kommunerne får brug for mere fleksibilitet i tilrettelæggelsen af undervisningen til elever med særlige behov.

Med henblik på at inkludere flere børn i folkeskolen foreslås det, at børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om bopælskommunens inddragelse og godkendelse af undervisningstilbuddet til børn, der af de sociale myndigheder i bopælskommunen er henvist til et dagbehandlingstilbud eller anbragt i et anbringelsessted i en anden kommune.

Bemyndigelsen forventes udnyttet til at fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet ligger (beliggenhedskommunen), skal inddrage bopælskommunen (den anbringende kommune) i de tilfælde, hvor barnet foreslås henvist til specialundervisning i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet.

Bopælskommunen skal godkende det foreslåede undervisningstilbud i dagbehandlingstilbuddet eller i anbringelsesstedet. Der vil således blive mulighed for, at bopælskommunen ud fra sit kendskab til barnet kan foreslå, at barnet i stedet henvises til et undervisningstilbud i folkeskolen. Det kan enten være et undervisningstilbud i den almindelige folkeskole med de nødvendige støtteforanstaltninger og faglige udfordringer eller et undervisningstilbud i en kommunal specialklasse eller en kommunal specialskole.

Hvis der ikke kan opnås enighed mellem kommunerne om henvisning af barnet til specialundervisning i dagbehandlingstilbuddet eller anbringelsesstedet, må kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen henvise barnet til et undervisningstilbud i folkeskolen.

Der påtænkes også fastsat regler om, at beliggenhedskommunen skal inddrage bopælskommunen i beslutningen om, hvilket undervisningstilbud barnet skal have i folkeskolen. Det vil fortsat være kommunalbestyrelsen i beliggenhedskommunen, der træffer beslutning om barnets henvisning til et undervisningstilbud i folkeskolen og eventuelle senere ændringer af barnets undervisningstilbud i folkeskolen.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. august 2012.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til det høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.12
1. behandling
19.04.12
2. behandling
22.05.12
3. behandling
29.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.12
Afstemning start
16.04.12
Afstemning slut
28.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?