Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 96: Bemyndigelse til at fastsætte regler om minimumsstørrelsen for interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om minimumsstørrelsen for interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.).)

L 96: Bemyndigelse til at fastsætte regler om minimumsstørrelsen for interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder m.v.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 96

Fremsat af: Christine Antorini (S)

Fremsat dato: 29.11.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning

Udvalg: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU)

L 96 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Det er regeringens målsætning, at interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder skal anvendes i mindre omfang, og at eleverne i højere grad skal inkluderes i folkeskolen. Det er også regeringens målsætning, at undervisningen på interne skoler skal leve op til kravene i folkeskolelovgivningen, herunder at eleverne tilbydes den fulde fagrække og aflægger folkeskolens afgangsprøver.

Med henblik på at styrke kvaliteten af undervisningen på interne skoler foreslås det, at børne- og undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om minimumsstørrelsen for interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder. Bemyndigelsen påtænkes anvendt til at fastsætte regler om, at en intern skole skal være normeret til mindst 10 elever ved skoleårets begyndelse, før at den interne skole kan oprettes i det pågældende dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted. Ved fastsættelse af en minimumsstørrelse på 10 elever vil der kunne tilvejebringes et undervisnings- og læringsmiljø, der både kan tilgodese elevernes faglige og sociale kompetencer.

I forbindelse med Rambølls kortlægning af undervisningen på døgninstitutioner, opholdssteder og dagbehandlingstilbud i foråret 2012 har Rambøll opgjort, at der er 352 dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder med intern skole. Det er vurderingen, at omkring 150 af de interne skoler har færre end 10 elever.

Som en overgangsordning påtænkes det at fastsætte regler om, at interne skoler for skoleåret 2013/14 mindst skal være normeret til 6 elever. Det er vurderingen, at omkring 26 af de interne skoler i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder har færre end 6 elever. For at imødekomme hensynet til børn med asperger m.v., der har behov for et lille undervisningsmiljø, påtænkes det som en yderligere overgangsordning for skoleåret 2013/14 at fastsætte regler om, at børn, der før den 1. august 2013 er blevet henvist til et dagbehandlingstilbud eller anbragt på et anbringelsessted, kan fortsætte skolegangen på institutionen, uanset at den interne skole ikke opfylder kravene om minimumsstørrelsen for interne skoler.

Det foreslås desuden, at børne- undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen får mulighed for at henvise et barn til specialundervisning i et andet dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted end det dagbehandlingstilbud eller anbringelsessted, som det pågældende barn af de sociale myndigheder er blevet henvist til eller anbragt i. Der påtænkes desuden fastsat regler om, at undervisningen i interne skoler skal tilrettelægges af en lærer, der har gennemført uddannelsen til lærer i folkeskolen.

Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. maj 2013 og finder anvendelse fra skoleåret 2013/14.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, tillader jeg mig at anbefale lovforslaget til det høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.11.12
1. behandling
13.12.12
2. behandling
21.02.13
3. behandling
26.02.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.11.12
Afstemning start
17.01.13
Afstemning slut
25.02.13

UDVALGT INDLÆG IMOD

Brian Thygesen
Jeg tror ikke at nogle af de børn, der er visiteret til, at gå i disse småskoler, kan klare en almindelig skole klasse med 25-30 elever. De vil ikke selv få ret meget ud af undervisnigen. De andre…

GÅ TIL INDLÆG

19. Jan 2013 19:27
Medlem

Jeg tror ikke at nogle af de børn, der er visiteret til, at gå i disse småskoler, kan klare en almindelig skole klasse med 25-30 elever.
De vil ikke selv få ret meget ud af undervisnigen. De andre elever vil sandsynligvis opleve en meget større uro, og derved få mindre ud af undervisningen

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?