L 133: Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFIer mv.) (Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. (Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFIer m.v.).)

L 133: Kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 133

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 07.02.2014

Vedtaget dato: 18.03.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 133 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Nye EU-regler for kreditvirksomheder

Helt grundlæggende er forslaget for det første en reaktion på nødvendig retten ind for EU-direktiver, og for det andet en regulering af systematisk 'vigtige finansielle institutter' (SIFI; Systematically Important Financial Institutes), der vil blive udsat for skarpere krev til deres drift end mindre vigtige institutter hvis forslaget går igennem. Mere kompliceret er naturligvis, præcis hvad en SIFI i dansk sammenhæng er. Lovforslaget definerer det som et institutet, der er så stort, at hvis det går under, har det voldsomme konsekvenser, ikke kun for privatøkonomier, men for hele samfundets. Det måles ved 1) hvor stor en procent af BNP virksomhedens balance

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er overordnet at gøre den finansielle sektor bedre polstret og dermed mere modstandsdygtig i lyset af erfaringerne fra den finansielle krise.

Med lovforslaget implementeres kapitalkravsdirektivet (CRD IV), og der foretages en række konsekvensrettelser i dansk lovgivning som følge af kapitalkravsforordningen (CRR). Der gennemføres blandt andet en ændring af reglerne om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut eller fondsmæglerselskab, og der indføres højere krav til kapital og likviditet og fastsættelse af en kontracyklisk kapitalbuffer m.v.

Lovforslaget indfører endvidere begrænsninger på antallet af bestyrelsesposter, og der stilles krav om etablering af nominerings- og risikoudvalg samt etablering af whistleblowerordninger i finansielle virksomheder.

Lovforslaget følger endvidere op på den politiske aftale af 10. oktober 2013 (Bankpakke 6) om regulering af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) samt krav til alle banker og realkreditinstitutter om mere og bedre kapital og højere likviditet. Herunder fastlægges der med lovforslaget regler om identifikation af og krav til SIFIer i Danmark.

Endelig indebærer lovforslaget, at der etableres en bestyrelse i Finanstilsynet, og dermed nedlægges Det Finansielle Råd.

Med disse bemærkninger og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
07.02.14
1. behandling
25.02.14
2. behandling
13.03.14
3. behandling
18.03.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
07.02.14
Afstemning start
14.02.14
Afstemning slut
17.03.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 11. marts 2014

Emneord: kapitalkrav finansiel virksomhed

Relaterede forslag:

30.10.2015 L 37: Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter m.v.

29.10.2015 L 38: Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v.

07.10.2015 L 20: Lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber

30.01.2015 L 129: Kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber i Grønland

30.01.2015 L 128: Kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber på Færøerne

7. Feb 2014 15:13
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Jeg vil på ingen måder forsøge at gøre mig klog på dette forslag, men jeg vil derimod gerne kommentere på forslagets kompleksitet og størrelse. Det fylder 677 A4-sider - eller 537.379 ord. Med en gennemsnitlig læsehastighed på 300 ord i minuttet (højt sat), så tager det knap 30 timer at læse.

God fornøjelse!

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?