L 119: Indførelse af regler, der giver pensionskunder ret til at få den samlede økonomiske værdi af deres pensionsordning overført i forbindelse med visse tilfælde af omvalg, direktørers og andre ledende medarbejderes mulighed for at deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed mv. (Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love)

L 119: Ændringer af finansiel lovgivning

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 119

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 29.01.2014

Vedtaget dato: 22.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 119 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Ny lov for pensionskunder

Forslaget vil gøre det lovpligtigt at fonde eller foreninger, der ejer realkreditselskaber, skal have to uafhængige bestyrelser, en i hver af de to enheder. Hvor kraftigt, det tvinges igennem bestemmes fra tilfælde til tilfælde, med ekstremerne værende, at man enten bare skal have et medlem, der ikke sidder i begge bestyrelser, eller at flertallet hverken må være udpeget af eller sidde i den anden bestyrelse. Desuden opdaterer loven det såkaldte engagementforbud, der betyder, at i navngivne finansielle virksomheder må direktøren for bestyrelsen ikke også arbejde for en anden virksomhed for at undgå interessekonflikt. Forslaget opdaterer og udvider navnelisten,

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en række ændringer af den finansielle lovgivning.

Med lovforslaget sikres blandt andet, at pensionskunder, der tilbydes omvalg af pensionsprodukter, får overført den økonomiske værdi - opgjort efter en individuel beregning - af deres nuværende produkt til det nye produkt. Ydermere indeholder lovforslaget forslag til indførelse af forbud mod, at værdipapirhandlere må aflønne de af deres ansatte, der sælger eller rådgiver om finansielle instrumenter ved direkte kundekontakt, med variable løndele, som er afhængige af opnåelse af et bestemt salgsmål til detailkunder. Lovforslaget indeholder yderligere en række ændringer af den finansielle lovgivning, herunder af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., hvor Finanstilsynet bl.a. får hjemmel til at føre tilsyn med depositarer for en alternativ investeringsforening.

Med disse bemærkninger og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
29.01.14
1. behandling
04.02.14
2. behandling
10.04.14
3. behandling
22.04.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
29.01.14
Afstemning start
05.02.14
Afstemning slut
21.04.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 3. april 2014

Emneord: pension værdipapirhandel

Relaterede forslag:

06.10.2016 L 32: Rådighedsløn til personer, der har nået folkepensionsalderen, beregning af førtidspension for visse tjenestemænd og ret til tilskadekomstpension

05.11.2014 L 55: Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond

06.11.2013 L 60: Forrentning af negativ institutskat, etablering af en godkendelsesordning for ikke-fradragsberettigede pensionsindbetalinger og tilbagebetaling m.v. af ikke-fradragsberettigede indbetalinger til ratepension i indbetalingsåret m.v.

31.10.2013 L 46: Styrkelse af markedet for erhvervsobligationer med indførelse af regler om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser og mulighed for at pengeinstitutter kan oprette refinansieringsregistre, adgang til at andre end låntagerne i et realkreditaktieselskab kan udøve indflydelse på den forening, der ejer realkreditselskabet, m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?