L 37: Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter m.v. (Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love. (Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter m.v.).)

L 37: UCITS V-direktivet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 37

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)

Fremsat dato: 30.10.2015

Vedtaget dato: 08.12.2015

Samling: 2015-16

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 37 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget tilsigter at fremme gennemsigtigheden og priskonkurrencen på boligmarkedet ved at åbne mulighed for, at Finanstilsynet kan oprette en prisportal for lånetilbud og i den forbindelse kan indsamle og offentliggøre priser på finansielle produkter. Initiativet følger op på den brede politiske aftale om håndtering af refinansieringsrisiko fra 2014.

Formålet med lovforslaget er derudover at sikre en øget investorbeskyttelse i investeringsinstitutter ved at indføre nye krav til investeringsforeninger og deres indretning. Det foreslås bl.a. med lovforslaget at udbygge regler om depotselskabets pligter overfor en investeringsforening. Det sker ved, at der fastsættes betingelser for, hvornår et depotselskab kan delegere opgaver i forbindelse med depotselskabsfunktionen til en tredjemand, eksempelvis et depotselskab i udlandet, samt regler, som skal overholdes ved tredjemandens videredelegation af opgaverne. Med de nye regler for depotselskaber kommer der til at gælde ensartede regler i alle EU-landene.

Desuden foreslås det med lovforslaget at fastholde det danske likviditetskrav til penge- og realkreditinstitutter frem til udgangen af 2016 med henblik på at undgå et fald i likviditetsniveauet og minimere byrderne for institutterne ved omstilling til det nye EU-likviditetsdækningskrav (LCR), som indføres gradvist fra 2015. Det bliver muligt for penge- og realkreditinstitutter at søge om fritagelse for det nationale likviditetsdækningskrav for i stedet at opfylde LCR-kravet.

Med lovforslaget indføres endvidere EU-konforme regler om individuelle solvenstillæg. Derved sikres ensartede krav til kvaliteten af den kapital, der kan bruges til at opfylde et individuelt solvenstillæg, hvilket er med til at skabe lige konkurrence og ensartethed i forhold til kreditinstitutter i de øvrige EU-lande.

Endelig indeholder lovforslaget en række mindre ændringer, herunder ændringer af teknisk karakter.

Med disse bemærkninger, og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.10.15
1. behandling
06.11.15
2. behandling
19.11.15
3. behandling
04.12.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.10.15
Afstemning start
06.11.15
Afstemning slut
04.12.15

Emneord: likviditet finansiel virksomhed solvens

Relaterede forslag:

29.10.2015 L 38: Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v.

07.10.2015 L 26: Ændring af investeringsregler som følge af Solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.

08.04.2015 L 184: Ændring af investeringsregler som følge af Solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.

30.01.2015 L 129: Kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber i Grønland

30.01.2015 L 128: Kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber på Færøerne

15. Nov 2015 17:09

Er der nogen der gider forklare kort hvordan det skal betales?  Det er jo ikke gratis at lave sådan nogle ting….

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?