L 114: Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet (Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet).)

L 114: Solvens og omnibus

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 114

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 21.01.2015

Vedtaget dato: 24.03.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 114 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Med lovforslaget implementeres solvens II-direktivet med efterfølgende ændringer, herunder omnibus II-direktivet, der har til formål at skabe endnu bedre beskyttelse af forsikringstagere og understøtte den finansielle stabilitet. Reglerne har endvidere til formål at give forsikringsselskaberne ensartede regler inden for det indre marked og at øge europæiske forsikringsselskabers konkurrenceevne internationalt til gavn for kunderne.

Lovforslaget skal ses i lyset af, at der de seneste år har været stor volatilitet på aktiemarkedet og lave renter på obligationsmarkedet kombineret med en stigende levetid i befolkningen. En udvikling som nødvendiggør et øget fokus på risikostyring, god selskabsledelse og en effektiv kapitalstyring af forsikringsselskaber.

Med lovforslaget ændres blandt andet investeringsreglerne for forsikringsselskaberne, hvilket skal medvirke til en øget beskyttelse af forsikringstagerne. Hvor de nuværende investeringsregler i høj grad har fastsat kvantitative investeringsgrænser for selskabernes placeringer, vil reguleringen fremadrettet i høj grad basere sig på et krav om, at selskaberne har og kan demonstrere en passende forståelse for risiciene ved de valgte investeringer og sammenhængen med de løfter, der er afgivet til kunderne, hvilket er særligt vigtigt på livsforsikrings- og pensionsområdet.

Med disse bemærkninger og idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de bemærkninger, der ledsager det, skal jeg anbefale forslaget til Tingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
21.01.15
1. behandling
29.01.15
2. behandling
19.03.15
3. behandling
24.03.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
21.01.15
Afstemning start
28.01.15
Afstemning slut
23.03.15

Afgivne betænkninger:

Emneord: finansiel stabilitet

Relaterede forslag:

19.12.2014 L 105: Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD)

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?